Zamówienia publiczne

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest :

„Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Olsztynie”

Termin składania ofert :

21.12.2021 godz. 13.00

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn

link do postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/d8a1bd1d-a411-4d6c-8b37-93e5ec93fde2