Zakodowane dzieciaki

Udział w inicjatywie Cała Polska Programuje z Edusense Uczymy dzieci programować.

Inicjatywa ta, ma na celu wprowadzenie elementów programowania i robotyki do aktywności dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto ma za zadanie kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia zadaniowego podejścia do stawianych problemów.

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz stopniowe wprowadzanie dzieci w świat cyfrowy poprzez świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

KODOWANIE NA DYWANIE – ZAKODOWANE DZIECIAKI Z UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ – ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

CELE PROGRAMU:

Wspieranie  rozwoju uczniów zdolnych,  kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki,  poszerzanie treści programowych,  rozbudzanie u dzieci zainteresowań, twórczego działania i myślenia.  Kształtowanie ciekawości poznawczej i samodzielności a także współdziałania i pracy w grupie lub zespole. Dostrzeganie podobieństw i różnic, doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i obserwacji, odczytywanie kodów obrazkowych, literowych, składających się z cyfr oraz tworzenie własnych kodów i sekwencji.

ZADANIA:

Poszerzenie treści programowych, stopniowanie trudności i różnicowanie treści, położenie nacisku na nauczanie problemowe/zadaniowe, stawianie pytań i dążenie do poszukiwania odpowiedzi. Umożliwienie uczestnikom poznania samego siebie i swoich możliwości, budowanie pozytywnej samooceny.

Tworzenie warunków umożliwiających dociekanie w czasie rozwiązywania problemu badawczego, stawianie pytań, porównywanie rozwiązań, klasyfikowanie, a także wnioskowanie o przedmiocie badań, budowanie własnych kodów i układanie sekwencji, kodowanie według rymowanych instrukcji, dyktanda graficzne.

Zwrócenie uwagi na kształtowanie dobrej współpracy i współdziałania podczas pracy grupowej i z podziałem na mniejsze zespoły czy też pary.


Zakodowane zmysły

Współpraca z gr. Misie

27 września 2019r. odbyło się spotkanie dwóch grup przedszkolnych. W naszej sali gościliśmy dzieci i panie z gr. Misie. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji założeń Innowacji pedagogicznej „Zakodowane dzieciaki” realizowanej w obu tych grupach. W tym dniu kodowaliśmy i odkodowywaliśmy zmysły i zmysłami. Wykorzystywaliśmy wzrok, słuch, dotyk i węch, a także smak. Na początku obejrzeliśmy film „Zmyślne zmysły”, a następnie doświadczaliśmy zmysłami. Potem przeszliśmy do kodowania z wykorzystaniem maty.

Code Week 2019

Kodowanie jest w modzie!

15 października 2019r. w ramach wydarzania międzynarodowego „Code Week” przedszkolaki z naszej grupy kodowały ostatnio poznane litery m.in. literę „M”. Przedszkolaki coraz lepiej radzą sobie z orientacją na macie, rozpoznają kierunki oraz odczytują kody zaszyfrowane w postaci liter i cyfr.

Mikołajkowe kody

Zabawa z kodowaniem na Mikołajki

6 grudnia 2019r. było u nas bardzo mikołajkowo!!! Postanowiliśmy jeszcze pobawić się kodowaniem i zakodować, z wykorzystaniem kubeczków i kolorowych kółek, czapki Mikołaja i choinki. Udało nam się!!!

Zabawy matematyczne

Klasyfikowanie – budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie logicznego myślenia

Dzieci z grupy Sowy 10.12.2019r. pracowały na zajęciach rozwijając swoje zdolności logicznego myślenia, wyodrębniania elementów według wybranej cechy oraz umiejętność uzasadniania swojego wyboru. Każdy miał prawo wyboru i podania swojego zdania. Zabawa matematyczna była udana!!!

Kodowanie to też granie!

Gra uczy nas zdrowej rywalizacji i przestrzegania reguł!

Przedszkolaki podzielone na dwie grupy przeprowadziły grę bazująca na kodowaniu. Chłopcy przyjęli kolor niebieski, dziewczynki kolor zielony. Każda grupa miała reprezentanta, który wystawiał kolorowe „pionki”, natomiast każdy członek grupy mógł rzucać kostką.Gra polegała na jak najszybszym zapełnieniu planszy swoim kolorem „pionków”, z możliwością zablokowania przeciwników. To zadanie było bardzo emocjonujące, do tego stopnia, że dzieci planują już kolejną potyczkę!!!

Zakodowane znaki

Czyli kodowanie w matematyce 07.02.2020 r.

Tym razem wykorzystaliśmy krążki matematyczne z pomocy Edu Sense do stworzenia kodów i nauki rozpoznawania znaków matematycznych m.in. <, >, +, -, = oraz matę i kubeczki. Przedszkolaki z grupy Sowy kodowały liczby zapisane w postaci graficznej lub zakodowywały ich ilość, wykonywały działania polegające na dodawaniu i odejmowaniu oraz porównywały ilości kubeczków wykorzystując odpowiednie znaki.

Kodowanie na dywanie – uniwersalne gry i zabawy

18.09.2020 dzieci mogły zapoznać się z podstawami kodowania oraz pomocami dydaktycznymi, które posłużą do realizacji kolejnych zajęć.

Jesienne kodowanie

29.09.2020 i 2.10.2020 dzieci realizowały zadania z programu Uczymy Dzieci Programować.

Jesień – dzieci uczyły się orientacji na kartce papieru i macie określając położenie desygnatów, kształtowały umiejętność odczytywania symboli, utrwalały znajomość następstw czasowych oraz doskonaliły umiejętność współpracy w zespole.

Jesienne dary – przedszkolaki ćwiczyły odczytywanie współrzędnych. Rozwijały logiczne myślenie oraz współpracę w parach podczas uzupełniania sudoku. 

Podróże po Polsce

13.11.2020 – zajęcia miały na celu: odczytywanie koordynatów, ustalanie kierunków na kartce i macie, rozwijanie wiedzy geograficznej (położenie krain, wybranych miast).

 

Zwierzęta szykują się do zimy

11.12.2020 dzieci mogły pogłębić wiadomości dotyczące ptaków zimujących w połączeniu z kodowaniem.

Stworzyły kod dojścia do karmnika, rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe, słuchały ze zrozumieniem zakodowanej wierszem instrukcji.

Kodowanie w styczniu

Dzieci wzięły udział w zajęciach o tematyce: Dzień Babci i Dziadka – 21.01.2021, Zakodowane gry matematyczne – 22.01.2021 i 5 w jednej linii – 29.01.2021.

Przedszkolaki wykonały dyktando graficzne, układały strzałki kierunkowe wskazujące odpowiednie litery hasła. Tworzyły grę matematyczną ustalając zasady. Bawiły się w zabawę matematyczną z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, wyznaczały sumę z jak największej ilości liczb. Uczyły się pracy w parach i zdrowej rywalizacji. 

Luty – zimowe aktywności

Dzieci układały zadania i gry, rozwiązywały sudoku, łączyły w pary.

Marcowe kodowanie

Dzieci brały udział w zajęciach: W marcu jak w garncu, Kropelka wody i Wielkanocna symetria.

Uczyły się w pracy zespołowej układać obrazek z części, rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe. Kodowały w aplikacji genially, rozwijając kompetencje matematyczno – informatyczne. Układały dyktanda graficzne (kurczak w jajku) i bawiły się z osią symetrii – uzupełniały drugą połowę zajączka.

Gry planszowe

Dzieci grały w gry planszowe doskonaląc umiejętności matematyczne oraz kształtując odporność emocjonalną. Tworzyły nowe gry wg własnych propozycji. Tworzyły zasady gry w postaci umowy społecznej.

Zajączki programują

W ramach zajęć „Uczymy dzieci programować –  kodowanie na dywanie” dzieci miały okazję poznać nową grę –  „Ustaw linię”

Gra polegała na ustawieniu przez drużynę jak najwięcej linii wzdłuż maty. Inne drużyny mogły blokować pozostałe, tak, aby nie udało im się wygrać. Jednak gra wymagała dużo myślenia i budowania strategii. Zajączkom świetnie poszło, a wygrała drużyna fioletowych ! 😉


Głodne robaczki u Zajączków

Podczas styczniowego kodowania, dzieci poznały zasady gry w „Głodne robaczki”. Gra wymaga logistycznego myślenia, ustalania koncepcji i trafnych wyborów.