Zabawy muzyczne

ZABAWY PLASTYCZNE PRZY MUZYCE – ZAJĘCIA DLA DZIECI I RODZICÓW

W środę, 13.06.2018 r. zaprosiliśmy chętnych rodziców wraz z pociechami na zajęcia ,,Zabawy plastyczne przy muzyce” realizowane wg metody ,,Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Podczas jednej kinezjologicznej zabawy dydaktycznej dzieci ćwiczą integrację obustronną, wykonują ćwiczenia grafomotoryczne, konstrukcyjne, matematyczne, czytają obrazy, poszerzają pole widzenia, poruszają się rytmicznie do muzyki wykonując elementy ćwiczeń grafomotorycznych. Podczas naszych zajęć rodzice mogli sami doświadczyć emocji jakie towarzyszą podczas zajęć i doznać zaciekawienia i zachwytu z wykonanej pracy.