Z maleńką miłośćią u Kombatantów

Z MALEŃKĄ MIŁOŚCIĄ U KOMBATANTÓW

Wynikiem współpracy z Uno było zorganizowanie Jasełek dla Kombatantów i lokalnych władz w siedzibie Kombatantów 3 stycznia 2019. Udział w wydarzeniu wzięło kilka zaprzyjaźnionych przedsz koli olsztyńskich.