Wycieczka do Parku w Jakubowie

Spotkanie w Parku Jakubowym

26 marca spotkaliśmy się w Parku Jakubowym z panem Zbyszkiem z UNO, leśnikami i dziećmi z PM 10,13,39.

Podczas spotkania leśnicy pokazywali nam gałęzie drzew iglastych ich szyszki oraz zwierzęta oraz zwierzęta które mają swój dom w  gałęziach tych drzew. Gimnazjaliści z 11-stki czytali dzieciom bajki, prowadzili zabawy sportowe, pokazywali ciekawe miejsca w parku. Na zakończenie dzieci dostały kolorowanki oraz książeczki promujące przyrodę Warmii i Mazur.