WM ODN Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Przedszkole współpracuje z OCEE . Bierzemy czynny udział w konkursach, akcjach i szkoleniach organizowanych przez WM ODN OCEE. Zdobyliśmy złotą Statuetkę Ogrodniczki za udział w konkursie Szkolny Ogród Dydaktyczny.Kilkakrotnie otrzymaliśmy Certyfikat WM ODN OCEE Szkolny Ogród Dydaktyczny . Dzięki współpracy z OCEE otrzymaliśmy wielokrotnie dofinansowanie z WM FOŚiGW na realizację projektów ekologicznych . Dzięki temu nasz ogród wzbogacił się w eksponaty przyrody ożywionej i nieożywionej.Stworzyliśmy w ogrodzie ścieżkę edukacyjną. W ramach współpracy  z panią Alicją Szarzyńską -Kierownik OCEE na terenie naszego przedszkola i ogrodu odbyły się szkolenia o tematyce ekologicznej dla nauczycieli z województwa warmińsko- mazurskiego. Pani Alicja Szarzyńska jako gość specjalny uczestniczy w naszych konkursach i świętach ekologicznych na terenie placówki.

Wycieczka do WM ODN OCEE- Poznajemy Skały i Skamieniałości Warmii i Mazur


Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności – gość specjalny pani Alicja Szarzyńska kierownik WM ODN OCEE


Szkolenia dla nauczycieli z województwa warmińsko- mazurskiego, organizatorem było WM ODN OCEE przy współudziale PM 1