Włądysław Grabski- 100 lecie odzyskania Niepodległości

WŁADYSŁAW GRABSKI 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI- PROGRAM ARTYSTYCZNY ZAKUPY

21 listopada 2018 mieliśmy wyjcie do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na zaproszenie UNO i NBP na program „Władysław Grabski 100-lecie Niepodległości”, którego celem jest promowanie  oszczędzania wśród młodych obywateli. Patronat nad wydarzeniem zorganizowanym przez Oddział Okręgowy NBP w Olsztynie i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. 

Dzieci z grupy Sowy z PM 1 zaprezentowały program artystyczny „Zakupy” Dzieci zaprezentowały 2 rodzaje postaw wobec wydawania pieniędzy, wymiar negatywny i pozytywny.  Występ miał za zadanie ukazanie  wielu zachowań i nawyków dorosłych i dzieci, w tym również finansowych. To od postawy rodzica i nauczyciela zależy, to czego nauczy się dziecko. Badania pokazują jak wielki wpływ mają dorośli m.in. na  sposób wydawania pieniążków, rozmowę o wartości pieniądza, umiejętności i sposobach oszczędzania, co przekłada się  na to, jak zarządzamy finansami w późniejszych latach. Przedszkole i dzieci zostały nagrodzone dyplomem oraz nagrodami. W wydarzeniu wziął udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.