Wielkie Tropienie Roślin

WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BIORÓŻNORODNOŚCI

 Program Eco-Schools  długoterminowy (trwający 5 lat) projekt praktyczny, realizowany w oparciu o 7 kroków Eco-schools dotyczący bioróżnorodności. Projekt obejmuje 10 krajów w tym Polskę, realizowany jest w partnerstwie z The Foundation for Enviromental Education (FEE), Toyota Fund for Europe (TFE) oraz Kew, the Royal Botanic Gardens.

Projekt ma na celu m.in.:

– poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;

– wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity (CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;

– rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.

WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W OLSZTYNIE

Bioróżnorodność – poznanie bogactwa  gatunków roślin i zwierząt występujących  w różnych środowiskach przyrodniczych w naszym przedszkolu jest zadaniem priorytetowym w prowadzonej edukacji przyrodniczej. Dlatego  przystąpiliśmy do realizacji projektu  Wielkie  Tropienie Roślin Eco- Schools. Jako wielcy Odkrywcy Darwina realizowaliśmy krok po kroku wyznaczone  cele. Stworzyliśmy habitat, plan naszego ogrodu w postaci makiety uwzględniając główne budynki , rośliny i ścieżki dydaktyczne naszego terenu przedszkolnego. Udzieliliśmy odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie Bioróżnorodność. Prowadziliśmy poszukiwania różnych gatunków zwierząt, roślin jak prawdziwi odkrywcy w różnych środowiskach przyrodniczych- w ogrodzie przedszkolnym, lesie, parku miejskim i łące. Prowadziliśmy ewidencję gatunków  w okresie 4 pór roku. Nasze obserwacje przyrodnicze nazywaliśmy Spotkaniem  z…. np. Kwitnącą wiśnią. Zaobserwowane zmiany  dzieci przedstawiały w formie plastycznej. W ten sposób wyrażały swoją wiedzę na temat obserwowanych gatunków zwierząt , roślin.

 Nasze działania w zakresie bioróżnorodności to nie tylko tropienie roślin i zwierząt . W trakcie projektu wdrażaliśmy dzieci do działań zmierzających  do ochrony bioróżnorodności . Dlatego zrealizowaliśmy w naszym przedszkolu projekt pt. Ogród przedszkolny przyjaznym siedliskiem dla zwierząt. W wyniku realizacji tego projektu stworzyliśmy w naszym ogrodzie Zakątek dla Ptaków– posadziliśmy drzewa i krzewy przyjazne ptakom ( rokitnik, dzika róża, leszczyna, dziki bez, winobluszcz, perukowiec) Zakupiliśmy specjalne budki lęgowe dla poszczególnych gatunków ptaków  i poidła. Zakątek dla ptaków jest miejscem do prowadzenia obserwacji, opieki nad ptakami w czasie 4 pór roku. Powstał Hotel dla owadów– stworzyliśmy stanowisko z roślinami nektarodajnymi zwabiającymi  pszczoły murarki, motyle  i inne owady i roślinami żywicielskimi dla żarłocznych gąsienic. Posadziliśmy budleję, azalię, wiciokrzew, lawendę. Posialiśmy  nasiona – Łąka Kwietna. Wyposażyliśmy stanowisko Hotel dla owadów w specjalne domki dla motyli i innych owadów, które latem posłużą jako budki lęgowe, jako  schronienie przed deszczem i wiatrem, w okresie hibernacji będą stanowiły bezpieczne miejsce .Oczko wodne dla płazów– stworzyliśmy stanowisko do życia, rozwoju i obserwacji zwierząt wodnych ( żaba brunatna trawna, moczarowa, ropucha szara, rzekotka drzewna, ważka). Zakupiliśmy oczko wodne i rośliny wodne. Bezpieczny azyl dla jeża– zorganizowaliśmy stanowisko dla jeża. Zakupiliśmy  domek  dla jeża. Siedlisko dla nietoperzy- zorganizowanie spokojnego schroniska dla nietoperzy, zakup specjalnych budek lęgowych.

Działania w zakresie realizacji projektu Wielkie tropienie roślin podniosły świadomość dzieci w zakresie poznawania bioróznorodności  i  potrzeby ochrony przyrody. Dzieci wiedzą, że dbając w odpowiedni sposób o rośliny i zwierzęta w ogrodzie, na działce, na polach i w lasach podnosimy jakość naszego życia i otoczenia, dbamy o piękno i bogactwo otaczającej nas przyrody.

Prezentację naszych działań prosimy obejrzeć : https://poland.exposure.co/wielkie-tropienie-roslin-1

wielkie-tropienie-roslin