V edycja Certyfikat Szkolny Ogród Dydaktyczny

V edycja Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego ” Interdyscyplinarne projekty edukacyjne w ogrodzie dydaktycznym „

 

Cele

 • Opracowanie i zrealizowanie przez nauczycieli i uczniów/przedszkolaków dwóch interdyscyplinarnych projektów, wykorzystujących zasoby szkolnego/przedszkolnego ogrodu dydaktycznego.
 • Wzbogacenie sposobów kształtowania przez nauczycieli kompetencji kluczowych
  u uczniów/przedszkolaków.
 • Rozpropagowanie wśród nauczycieli, uczniów/przedszkolaków, ich rodziców
  i środowiska lokalnego postaw proekologicznych opartych na szacunku do bio-
  i georóżnorodności oraz trosce o czystość powietrza.
 • Podniesienie przez nauczycieli i uczniów/przedszkolaków estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola lub szkoły.
 • Motywowanie szkół i placówek do zakładania ogrodów dydaktycznych.