Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Przedszkole wzięło udział w konkursie ” Moja łączka kwietna”- organizator Wydział Biologi i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, LOP, UNO

 


 

Dzieci obejrzały wystawę  pt. Owoce krain bliskich i dalekich oraz Zapomniane warzywa i rośliny przyprawowe.Organizatorem wystawy był Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM


Studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej UWM odbywają zajęcia i praktyki w naszym przedszkolu

 

 


 

Dzieci z Przedszkola uczestniczyły w Dniach Nauki – organizator Uniwersytet Warmińsko- Mazurski