Unijny projekt „POMYSŁY NA ZMYSŁY”

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 z końcem czerwca 2018 r. zakończyło realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu ,,Pomysły na zmysły”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów dotyczących projektu ,,Pomysły na zmysły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Film dostępny na YouTube kliknij tutaj 
Materiał TV Olsztyn o evencie na plaży miejskiej 24.06.2018 rkliknij tutaj

W związku z przystąpieniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 do projektu ,,Pomysły na zmysły” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się  rekrutacja na zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością oraz ze stwierdzonymi deficytami.

– Rekrutacja na zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością odbywała się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, które rodzic był zobowiązany dostarczyć do przedszkola.

– Rekrutacja na zajęcia dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami odbywała się na podstawie diagnozy nauczyciela oraz fakultatywnie: diagnozy psychologa/behawiorysty, opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego lub innych dokumentów potwierdzających deficyty.

Zajęcia, na które była prowadzona rekrutacja:

1) gimnastyka korekcyjna

2) terapia ręki

3) integracja sensoryczna

4) gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem TIK

5) zajęcia z inteligencji emocjonalnej

Rekrutacja odbywała się zgodnie z regulaminem projektu ,,Pomysły na zmysły”

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach realizowanego projektu ,,Pomysły na zmysły” utworzono nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci, zatrudniono 2 nauczycielki i 1 woźną. Oddział został wyposażony w nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki, stymulacji sensorycznej, grach i zabawach z wykorzystaniem TIK, zajęciach z inteligencji emocjonalnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie przedszkole zyskało wiele pomocy dydaktycznych, między innymi ,,Magiczny dywan”, tablicę interaktywną, wyposażenie do sali SI, co bardzo uatrakcyjniło zajęcia.

Rodzice dzięki projektowi ,,Pomysły na zmysły” mogli korzystać ze wsparcia psychologa behawiorysty. Mogli brać udział w konsultacjach na terenie przedszkola. Chętni rodzice mogli uczestniczyć w zajęciach ,,Szkoły dla Rodziców”, które odbywały się w czerwcu 2018 r. Pani psycholog obserwowała dzieci w czasie zajęć, służyła pomocą nauczycielom. Poprowadziła szkolenia dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Nauczyciele mogli podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach z zakresu: terapii ręki, inteligencji emocjonalnej, gry i zabawy z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Jedna nauczycielka pracująca w przedszkolu mogła podjąć studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej sfinansowane ze środków projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie ,,Pomysły na zmysły” wzbogaciliśmy ofertę zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością i dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami. Uzyskaliśmy poprawę warunków materialnych, nowe pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

Projekt umożliwił współpracę trzech przedszkoli, Przedszkola Miejskiego Nr 1. 19 i 39. Dzięki współpracy zorganizowane były dwa wspólne eventy: dotyczący gier i zabaw z wykorzystaniem TIK (w Warmiolandii) oraz dotyczący inteligencji emocjonalnej event podsumowujący projekt na Plaży Miejskiej. Była to doskonała okazja do współpracy, wymiany doświadczeń, zaprezentowania zdobytych wiadomości i umiejętności oraz zachęcenia do współdziałania rodziców.