Szlkiem historii – wycieczka

SZLAKIEM HISTORII- WYCIECZKA

Na wycieczkę wybrały się 2 grupy: Zajączki i Sowy

ZAJĄCZKI:

Dzieci z grupy ZAJĄCZKI przeszły Szlakiem św. Jakuba po Starym Mieście w Olsztynie. Poruszały się wyszukując oznaczeń szlaku – żółtej muszli na niebieskim tle lub muszli w płycie chodnikowej „bursztynowej”. Kiedy odnalazły oznaczenie trasy przy punkcie początkowym -Wysoka Brama otrzymały mapy Szlaku (po jednej na parę). W ten sposób parami wyszukiwały dalszych etapów trasy i znajdujących się na niej zabytków tj. Wysoka Brama, Kościół ewangelicki, Zamek Kapituły Warmińskiej, Stary Ratusz, Katedra św. Jakuba. Kiedy odnalazły w/w zabytki zatrzymywaliśmy się by zapoznać dzieci z historią wybranej budowli. Zwracaliśmy uwagę na detale architektoniczne oraz ciekawostki historyczne i sławne postaci. Po odnalezieniu Szlaku udaliśmy się po pieczątkę – za zaliczenie I etapu – w księgarni każda para dzieci otrzymała na swojej mapie pieczątkę z oznaczeniem Szlaku czyli muszlą. Wszystkie dzieci były zainteresowane poznawaniem historii swojego miasta i z wielką radością przemierzały wybrany Szlak.

SOWY:

Szlakiem historii Zatorza – wycieczka, której celem było popularyzowanie wiedzy o bogatej i złożonej historii ludzi mieszkających na osiedlu, na którym mieszka większość przedszkolaków. Spacer po zabytkach sakralnych, użyteczności publicznej, zabytkach architektury wojskowej czy zabytkach techniki, pomnikach pamięci ludzi, którzy ginęli za wolną Polskę a przede wszystkim wolną Warmię. Głównym celem było zainteresowanie dzieci historią swojego miejsca zamieszkania i skłonienie ich do odwiedzania tychże zabytków. Zanim wyszliśmy na naszą wycieczkę dzieci obejrzały zdjęcia umieszczone w Internecie i w przewodnikach, przedstawiające współczesne budynki i ich stare odpowiedniki z czasów, kiedy one powstały. Na trasie naszej wycieczki znalazły się cenne zabytki świadczące o rozwoju miasta i jego świetności w czasach przedwojennych, międzywojennych i powojennych. Na trasie znalazły się pomniki pamięci, mosty kolejowe, młyn, Koszary Dragonów, systemem kanalizacji ciśnieniowej Isaaca Shone’a z Anglii stacja nr IV przy ulicy Wojska Polskiego, 2 budynki po dawnym browarze, Szkoła ludowa i Samochodowa, Kościół Św. Józefa z cmentarzem zabytkowym, Park z Cerekwią były cmentarz Ewangelicki, Park Jakubowo z budynkami i jego architekturą, m. in. Budynek Ceiku byłej restauracji nad jeziorkiem Mummel oraz nieistniejący już Stadion Leśny). Wycieczkę podzieliliśmy na 2 etapy. Pierwsza odbyła się 11 października