Szkoła Przyjazna Środowisku- Certyfikat W-M Kuratora Oświaty

SZK.PRZYJ.SRODOW. DYPLOM

Realizacja  projektu ekologicznego pt. Na tropie polskiej Bioróżnorodności w ramach ubiegania się o Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szkoła Przyjazna Środowisku

Cele Projektu:

  1. Stworzenie ogrodu przedszkolnego jako ścieżki dydaktycznej do zabaw, działań i doświadczeń przyrodniczych dla dzieci i dorosłych.
  2. Ochrona różnorodności biologicznej, praw zwierząt, przyrody ożywionej i nieożywionej.
  3.  Poznanie bogactwa gatunków zwierząt występujących w różnych środowiskach przyrodniczych.

Założenia Projektu:

Bioróżnorodność Polska- poznanie  i ochrona bogactwa gatunków roślin i zwierząt występujących w różnych środowiskach przyrodniczych w naszym przedszkolu jest zadaniem priorytetowym w prowadzonej edukacji przyrodniczej. Realizując cele edukacyjne  projektu wykorzystamy metody czynne, aktywizujące dzieci do podejmowania działań w ogrodzie, w lesie, parku i innym terenie. W naszym ogrodzie wzbogacimy Ścieżkę Edukacyjną o nowe  Zakątki Przyrodnicze  w celu utrzymania ich w biologicznej równowadze  i wzbogacenia działań edukacyjnych . Do współpracy przy realizacji  projektu zaprosimy Rodziców , OCEE, UWM, UNO, Lasy Miejskie, Nadleśnictwo Olsztyn.

Opis podjętych działań:

Współpraca ze Środowiskiem lokalnym

Współpraca to ważny element w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska i prowadzenia edukacji ekologicznej. Prężnie współpracujemy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, co roku powiększa nam się grono sojuszników.

Stale współpracujemy z Przedszkolami: PM 10,13,19, Szkołami Podstawowymi nr.1,5,9,13 bierzemy udział w akcjach, konkursach, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Warmińsko- Mazurski Oddział Ligi Ochrony Przyrody jest naszym stałym partnerem w organizacji rajdów ekologicznych w Lesie Miejskim- Kampania Jestem Przyjacielem Lasu, zbiórka żołędzi dla zwierząt leśnych, Międzynarodowy Dzień Lasów. Od kilku lat współpracujemy z Nadleśnictwem Olsztyn- uczestniczymy w Akcji Sadzenie Lasu, pracownik Nadleśnictwa prowadzi na ternie przedszkola zajęcia edukacyjne i uczestniczy w uroczystościach ekologicznych- Święto Drzewa, 100 Dębów Bohaterów Niepodległości, Współpracujemy z OCEE- za pośrednictwem OCEE  realizujemy nasze projekty ekologiczne na które otrzymujemy dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie, uczestniczymy w konkursach i projektach, w naszej placówce odbywają się szkolenia i warsztaty organizowane przez OCEE (9.02.2019 r. Warsztaty dla szkolnych koordynatorów Programu Eko- Szkoły , Szkolenie Poranny Krąg, czyli stymulacja Polisensoryczna według pór roku. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- od kilku lat studentki studiów dziennych i zaocznych odbywają praktyki, nauczycielki dzielą się wiedzą i pomysłami w prowadzeniu zajęć przyrodniczych. Studentki mają możliwość prowadzenia zajęć w bogato wyposażonym ogrodzie przedszkolnym, korzystamy również z pomocy specjalistów UWM, współpracujemy z Wydziałem Gleboznawstwa ( pomoc w wykonaniu gabloty pt. Warstwy Gleby Bielicowej) i Wydziałem Nauk Społecznych, w 2018 r. Dzieci brały udział w Dniach Nauki na UWM. Arboretum w Kudypach– dzieci podczas wycieczek  poznają bogactwo roślin leśnych w czasie różnych pór roku,  oglądają eksponaty w sali edukacyjnej, Muzeum Przyrody– uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, zwiedzają wystawy, utrwalają swoje wiadomości przyrodnicze. Nadleśnictwo Jedwabno– odbyliśmy wycieczki krajoznawcze, zwiedzaliśmy bogatą ścieżkę edukacyjną na terenie Nadleśnictwa. Centrum Polsko- Francuskie w Olsztynie – wsparcie w zakresie języka francuskiego, pomoc w realizacji projektu edukacyjnego Łączą nas Ptaki , nawiązanie współpracy z dziećmi z Francji. Ptasia Akademia w Bukwałdzie – dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w ptasiej klinice, obserwowały ptaki żyjące w klinice: bociany, gołębie, sowy, kruki, jastrzębie. W przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracownika Fundacji Albatros dr Ewę Rumińską. W roku 2016,2017,2018 współpracowaliśmy ze Schroniskiem dla Zwierząt, przeprowadzamy Akcję wśród rodziców i dzieci , zbieramy karmę, ciepłe kocyki. Zapraszamy panią Dyrektor Schroniska na zajęcia edukacyjne z okazji Święta Kota.

SZK.PRZYJ.SRODOW 1

 

SZK.PRZYJ.SRODOW.3

Tworzymy i wzbogacamy Ścieżkę Edukacyjną w  ogrodzie przedszkolnym.

Nasz ogród posiada ciekawe Zakątki Edukacyjne, które systematycznie wzbogacamy i uzupełniamy: Zakątek Traw– systematycznie uzupełniamy zakątek o nowe odmiany traw, dzieci prowadzą liczne obserwacje . Trawy są siedliskiem dla owadów. Zakątek Wierzb– wierzba to symbol polskiego, wiejskiego krajobrazu. Dlatego co roku sadzimy inny gatunek wierzby, dzieci obserwują cykl rozwojowy wierzby, samodzielnie wyhodowały sadzonkę z gałązki wierzby, którą posadziły. Zakątek Ziół– każda grupa sadzi inne zioła, którymi opiekuje się. Dzieci  jesienią zbierają zioła, poznają sposób suszenia i wykorzystania w czasie zimy w przedszkolnej kuchni. Zakątek kwiatów – powstał na skalniaku , dzieci chętnie odwiedzają , obserwują i prowadzą działania ogrodnicze- podlewają rośliny, sadzą. Rośnie tam wiele bylin i roślin skalnych. Dzieci w specjalnych gabionach sadzą rośliny sezonowe, przygotowują rozsady w sali. Zakątek Paleontologiczny-dzieci rozwijają  zainteresowania geologiczne. Posiadamy Lapidarium , Piaskownicę  paleontologiczną zbudowaną z gabionów wypełnionych otoczakami, które wykorzystujemy do zabaw badawczych.W naszym ogrodzie rozwijamy zainteresowania ogrodnicze i sadownicze dzieci i ich rodziców dlatego dzięki funduszom pozyskanym z WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem OCEE stworzyliśmy Zakątek -Ogród warzywny i sad- zorganizowaliśmy podwyższone grządki do uprawy warzyw i roślin użytkowych odmian dawnych i zapomnianych . Jabłoniowy Sad– wzbogaciliśmy ogród w drzewka owocowe dawnych odmian  polskich jabłoni- kosztela, złota reneta, papierówka. Wdrażamy dzieci do ochrony bioróżnorodności dlatego stworzyliśmy Zakątek dla Ptaków wzbogaciliśmy ogród w krzewy i drzewa przyjazne ptakom, dzięki pomocy rodziców zawiesiliśmy budki lęgowe dla ptaków, a w okresie zimy Zakładamy Stołówkę dla ptaków. Oczko wodne dla płazów-jest to mały zbiornik wodny, dzięki któremu dzieci mają możliwość obserwacji zwierząt i roślin wodnych ( żaba brunatna trawna, moczarowa, ropucha szara, ważki. Siedlisko dla Nietoperzy – zorganizowaliśmy spokojne schronisko dla nietoperzy, zakupiliśmy specjalne budki lęgowe, które zostały zawieszone wysoko na budynku przedszkola. Dbamy o ochronę zwierząt dlatego stworzyliśmy Bezpieczny Azyl dla Jeża– dzieci uważnie obserwują domek i oczekują na jego mieszkańca. Hotel dla Owadów– świat owadów bardzo interesuje dzieci, pragną pogłębiać swoją wiedzę w bezpośrednim otoczeniu przyrodniczym dlatego wspólnie z rodzicami w wyniku realizacji Projektu Przedszkolnego pt. Bezpieczny Świat Owadów dzieci wykonały w domach budki lęgowe , które umieściliśmy wśród kwiatów i krzewów. Sukcesywnie w ogrodzie sadzimy rośliny miododajne,  Nasz Ogród wzbogacił się ostatnio w Ścieżkę Sensoryczną, którą dzięki dofinansowaniu Firmy Michelin wspólnie z rodzicami i wolontariuszami Michelin stworzyliśmy.

Jesteśmy przedszkolem ekologicznym, dlatego posiadamy w ogrodzie Zakątek Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostownik. Oszczędzamy wodę, w ogrodzie zamontowaliśmy zbiornik na deszczówkę.

 

Na tropie Bioróżnorodności Nasze Warsztaty i Zajęcia Edukacyjne

Wszystkie działania ekologiczne planowane są zgodnie z podstawą programową .

Realizacja programu nauczycielki Marzeny Muzyczuk Spotkania Przedszkolaka z Przyrodą– podczas realizacji programu dzieci obserwowały przyrodę , doświadczały jej poprzez samodzielne działania, odtwarzały zdobytą wiedzę i własne obserwacje przyrodnicze w pracach plastycznych. Dni i Święta Ekologiczne– w ramach projektu w przedszkolu obchodziliśmy święta ekologiczne: Dzień Słońca, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Bociana, Święto Drzewa, Święto Dyni, Święto Jabłka, Święto Plonów- Dożynki, Międzynarodowy Dzień Misia, Święto Wody. Dzieci czynnie uczestniczą w tych przedsięwzięciach, przebierają się, wykonują plakaty ,układają hasła ekologiczne , organizują happeningi w okolicy przedszkola, rozdają ulotki zachęcające mieszkańców do działań ekologicznych. Z okazji Święta Drzewa zaprosiliśmy pracownika Nadleśnictwa Olsztyn, w formie prezentacji zapoznał dzieci z pracą i zadaniami leśnika. Przedstawił dzieciom  korzyści płynące z lasu dla zwierząt i ludzi . Zajęcia prowadzone Metodą ProjektuWiosenne Powroty Ptaków w ramach akcji Łączą nas Ptaki pod patronatem Fundacji Psubraty, Nietoperze Nasi Mali  Przyjaciele – w trakcie zajęć dzieci zdobywali wiadomości na temat życia nietoperz ich znaczenia oraz zagrożenia ich egzystencji. Celem projektu było przełamanie uprzedzeń i nabywanie pozytywnego stosunku do nietoperzy. Stworzyliśmy ogród przyjazny nietoperzom- zawiesiliśmy budki lęgowe. Mali ogrodnicy– zajęcia warsztatowe prowadzone metodą czynną, dzieci poznają narzędzia , którymi posługuje się ogrodnik, wykonują czynności ogrodnicze- sadzenie, grabienie, podlewanie. Potrafią rozpoznać chwasty. Ogród w 4 porach roku – cykl zajęć mających na celu uświadomienie występowania cyklów w przyrodzie i życiu ludzi, zwierząt i roślin.

Obserwacja drzew , poznanie cyklu rozwoju drzew owocowych, liściastych i iglastych zachodzących w okresie 4 pór roku . Innowacyjnym  przedsięwzięciem były działania związane z wykonaniem Habitatu – Mapowanie ogrodu przedszkolnego – dzieci z rodzicami wykonały plan naszego ogrodu w postaci makiety, uwzględniając główne budynki, rośliny i ścieżki dydaktyczne naszego terenu przedszkolnego zaznaczyli główne elementy terenu przedszkolnego  Dzieci poznały proces projektowy , ćwiczyły wyobraźnię przestrzenną. Zainteresowały się architekturą krajobrazu. Mapa Ogrodu przedszkolnego jest na bieżąco uzupełniana zgodnie z wyposażeniem naszego ogrodu w nowe  rośliny, budki i Zakątki. Ewidencja Gatunków– dzieci prowadziły poszukiwania różnych gatunków roślin i zwierząt jak prawdziwi odkrywcy w różnych środowiskach przyrodniczych. Skrupulatnie odkrywaliśmy gatunki roślin i zwierząt w naszym ogrodzie, z tych wnikliwych obserwacji powstała Księga Ewidencji Gatunków

 

                                          

                     

 

Działania Przedszkola na Rzecz Ekologii, Ochrony Środowiska

Udział w projektach i programach międzynarodowych pod patronatem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska:

2016/2017 r. Braliśmy udział w projekcie WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN –  Program Eco -Schools za działania w zakresie Bioróżnorodności  zdobyliśmy nagrodę ( 3 przedszkola w Polsce) .Projekt obejmował 10 krajów w tym Polskę.

2017/2018 r. – Kontynuowaliśmy działania w projekcie WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN, założeniem organizatorów był to projekt 5 letni.

2016/2017 r. Projekt  ” WE EAT RESPONSIBLY- JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE celem projektu było wdrażanie idei zdrowego odżywiania całej społeczności przedszkolnej jako troski o środowisko przyrodnicze i nasze zdrowie, wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego handlu. Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie hodowli zwierząt  i uprawy roślin. Najważniejsze działania – Obchodziliśmy Światowy Dzień bez oleju palmowego- Happening ulicami, rozdawanie ulotek mieszkańcom. Światowy Dzień Żywności, Dzień Konsumenta, Wycieczka do gospodarstwa Agroturystycznego , Kulinarne Warsztaty w Przedszkolu,

2016/2017 r. Przedszkole ubiegało się o CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI, w wyniku działań ekologicznych Kapituła Ekoszkoły przyznała Certyfikat na okres 3 lat

2017r.–  Udział rodziców i dzieci w EUROPEJSKICH  DNIACH DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO na Warmii i Mazurach organizowanych na terenie przedszkola pod nazwą- Poznajemy krajobraz, przyrodę i tradycję Warmii. Zorganizowaliśmy Przedszkolne Dożynki, Wystawę Fotograficzną pt. Krajobraz i Architektura Warmii w fotografii

2018/2019 r. Przedszkole realizowało działania ekologiczne i aplikuje o przyznanie CERTYFIKATU ZIELONEJ  FLAGI, Przedszkole podjęło decyzję o zorganizowaniu Sieci Przedszkoli Ekologicznych ( PM 1, PM13, PM 19) zgodnie z metodologią 7 kroków realizowaliśmy wspólnie objęty plan działań. Podsumowaniem współpracy Sieci Przedszkoli był Piknik Pod Jabłonią w ogrodzie  PM 13 na którym spotkały się dzieci z wszystkich przedszkoli. Odbyło się również podsumowanie konkursu plastycznego pt. „To co lata, chodzi i pełza radośnie”. Dzieci wykazały się wiedzą ekologiczną w trakcie Quizu o Bioróżnorodności.

2018/2019 r. Realizacja  Międzynarodowego projektu pt. PIĘKNA  NASZA  POLSKA CAŁA – jednym z celów było poznanie i podkreślenie piękna polskiej przyrody. Dzieci poznały charakterystyczne rośliny , zwierzęta i  ptaki stanowiące symbol polskiego krajobrazu. W ogrodzie przedszkolnym stworzyły rabatę kwiatową w barwach ojczystych.

2018/2019 r. Udział dzieci w międzynarodowym projekcie pt. ŁĄCZĄ  NAS  PTAKI  pod patronatem Fundacji Psubraty. Jest to projekt ochrony migrujących ptaków. W ramach tego projektu dzieci poznają zagrożenia migrujących ptaków i sposoby ich ochrony.

W latach 2017-2019 r. dzieci z naszego przedszkola włączyły się w obchody międzynarodowych świąt zgodnie z Eko kalendarzem: Z okazji Światowego  Dnia  Sprawiedliwego Handlu zaprosiliśmy rodziców i wspólnie zorganizowaliśmy Śniadanie Fair Trade w ogrodzie przedszkolnym. Święto Drzewa ( międzynarodowa akcja sadzenia drzew organizator Klub Gaja), Światowy Dzień Wody–  dzieci uczestniczą w zabawach badawczych z wodą, układają Hasła dotyczące oszczędzania wody, wykonują plakaty nawołujące do oszczędzania wody. Międzynarodowy Dzień Słońca i Ziemi– tego dnia wszystkie dzieci ubierają się w kolorze żółtym , prowadzimy działania edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy o słońcu i jego wpływie na życie na Ziemi. W dniu Ziemi organizujemy Akcję Sprzątania Świata, wszystkie dzieci uczestniczą w zbieraniu śmieci wokół przedszkola, w ten sposób wdrażamy dzieci do zachowania czystości i dbałości o naturalne środowisko. Międzynarodowy Dzień Wierzby– obchodzimy w przedszkolu ten dzień, żeby utrwalić u dzieci znaczenie symbolu – wierzby w polskiej przyrodzie, co roku sadzimy inny gatunek wierzby w Zakątku Wierzby  w ogrodzie.

 

Promocja Podjętych Działań Ekologicznych

Rodzice są pierwszymi odbiorcami naszych działań ekologicznych. Za pomocą portali internetowych przekazują sobie informacje o akcjach, projektach, które realizujemy, chętnie włączają się w nasze inicjatywy .

Mieszkańcy naszego osiedla mają  możliwość obserwacji naszego ogrodu, naszych działań ponieważ przedszkole położone jest wśród budynków mieszkalnych. Często organizujemy  Akcje, Hapeningi dla mieszkańców osiedla,  dzieci rozdają ulotki, zachęcają do działań ekologicznych np. z okazji Dnia Czystego Powietrza, Dzień bez Oleju Palmowego, Pierwszy Dzień Wiosny,

W Akcji Ptakoliczenie w roku 2017 i 2019 roku  towarzyszyła nam Telewizja Olsztyn i Radio Olsztyn, dzieci miały możliwość wypowiedzenia się na temat prowadzonej akcji, była to świetna reklama naszych działań.

Koordynator ds. ekologii nauczycielka Małgorzata Zabolewicz  promuje edukację przyrodniczą w naszym przedszkolu:

W roku 2018 na UWM  prowadziła wykład dla Studentów Edukacji Wczesnoszkolnej, przedstawiła prezentację naszych działań  pt. ”Ptasia Edukacja w Przedszkolu ” i ” Geologia w Przedszkolu”. W roku 2017,2018,2019 prowadziła zajęcia pokazowe dla studentek z edukacji przyrodniczej pt. Zima- Metoda Porannego Kręgu, wielozmysłowe poznawanie Świata, Skarby Ziemi zajęcia z edukacji geologicznej.

Małgorzata Zabolewicz w marcu 2018 roku była współorganizatorką Szkolenia w WM ODN OCEE pt. Duchy nocy- nietoperze w naturze i kulturze. Na szkoleniu przedstawiła prezentację multimedialną pt. Nietoperze Nasi Mali Przyjaciele, podczas której przedstawiła działania edukacyjne z dziećmi z zakresu Poznania i Ochrony Nietoperzy w przedszkolu.

W czerwcu 2018 r. w ramach współpracy z WM ODN OCEE na terenie przedszkola była współorganizatorką Szkolenia pt.” Ogród przedszkolny miejscem edukacji przyrodniczej dzieci”. Przeprowadziła na terenie ogrodu przedszkolnego przykłady zabaw przyrodniczych w ogródku paleontologicznym. Zapoznała uczestniczki szkolenia z Zakątkami Edukacyjnymi naszego przedszkola.

Pokazała przykłady zorganizowania stanowisk edukacyjnych w ogrodzie i sposoby ich wykorzystania.

W czerwcu 2018 r. Małgorzata Zabolewicz została zaproszona na Szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie, które prowadziła Pani Alicja Szarzyńska z OCEE, Przedstawiła tam  prezentację multimedialną pt. Ogród Dydaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie. Podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W roku 2019  na terenie przedszkola we współpracy z WM ODN OCEE zorganizowała szkolenie pt, „Metoda Porannego Kręgu- Polisensoryczne poznawanie świata w okresie 4 pór roku” dla nauczycieli województwa warmińsko- mazurskiego.

Projekt  międzynarodowy  pt. Piękna Nasza Polska Cała nasza placówka realizowała pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, Patronat Honorowy objął Wojewoda Warmińsko- Mazurski, a także patronat medialny: Wiadomości Gazeta Olsztyńska. Przedszkole promuje swoje działania efektywnie, jednak największą promocją są nasi wychowankowie. Zdobyta w przedszkolu wiedza  i doświadczenie, jest mocnym fundamentem do dalszego życia i edukacji.

Wspólpraca ze Środowiskiem Lokalnym

Współpraca to ważny element w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska i prowadzenia edukacji ekologicznej. Prężnie współpracujemy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, co roku powiększa nam się grono sojuszników.

Stale współpracujemy z Przedszkolami: PM 10,13,19, Szkołami Podstawowymi nr.1,5,9,13 bierzemy udział w akcjach, konkursach, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Warmińsko- Mazurski Oddział Ligi Ochrony Przyrody jest naszym stałym partnerem w organizacji rajdów ekologicznych w Lesie Miejskim- Kampania Jestem Przyjacielem Lasu, zbiórka żołędzi dla zwierząt leśnych, Międzynarodowy Dzień Lasów. Od kilku lat współpracujemy z Nadleśnictwem Olsztyn- uczestniczymy w Akcji Sadzenie Lasu, pracownik Nadleśnictwa prowadzi na ternie przedszkola zajęcia edukacyjne i uczestniczy w uroczystościach ekologicznych- Święto Drzewa, 100 Dębów Bohaterów Niepodległości, Współpracujemy z OCEE- za pośrednictwem OCEE  realizujemy nasze projekty ekologiczne na które otrzymujemy dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie, uczestniczymy w konkursach i projektach, w naszej placówce odbywają się szkolenia i warsztaty organizowane przez OCEE (9.02.2019 r. Warsztaty dla szkolnych koordynatorów Programu Eko- Szkoły , Szkolenie Poranny Krąg, czyli stymulacja Polisensoryczna według pór roku. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- od kilku lat studentki studiów dziennych i zaocznych odbywają praktyki, nauczycielki dzielą się wiedzą i pomysłami w prowadzeniu zajęć przyrodniczych. Studentki mają możliwość prowadzenia zajęć w bogato wyposażonym ogrodzie przedszkolnym, korzystamy również z pomocy specjalistów UWM, współpracujemy z Wydziałem Gleboznawstwa ( pomoc w wykonaniu gabloty pt. Warstwy Gleby Bielicowej) i Wydziałem Nauk Społecznych, w 2018 r. Dzieci brały udział w Dniach Nauki na UWM. Arboretum w Kudypach– dzieci podczas wycieczek  poznają bogactwo roślin leśnych w czasie różnych pór roku,  oglądają eksponaty w sali edukacyjnej, Muzeum Przyrody– uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, zwiedzają wystawy, utrwalają swoje wiadomości przyrodnicze. Nadleśnictwo Jedwabno– odbyliśmy wycieczki krajoznawcze, zwiedzaliśmy bogatą ścieżkę edukacyjną na terenie Nadleśnictwa. Centrum Polsko- Francuskie w Olsztynie – wsparcie w zakresie języka francuskiego, pomoc w realizacji projektu edukacyjnego Łączą nas Ptaki , nawiązanie współpracy z dziećmi z Francji. Ptasia Akademia w Bukwałdzie – dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w ptasiej klinice, obserwowały ptaki żyjące w klinice: bociany, gołębie, sowy, kruki, jastrzębie. W przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracownika Fundacji Albatros dr Ewę Rumińską. W roku 2016,2017,2018 współpracowaliśmy ze Schroniskiem dla Zwierząt, przeprowadzamy Akcję wśród rodziców i dzieci , zbieramy karmę, ciepłe kocyki. Zapraszamy panią Dyrektor Schroniska na zajęcia edukacyjne z okazji Święta Kota.