Szkoła na pTAK

Szkoła na pTAK! to ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona Przyrodzie,

a w szczególności ptakom.

Jest częścią realizowanej przez  Stowarzyszenie Ptaki Polskie

Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!.

Nasze przedszkole włączyło się do w/w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie

wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej

Otrzymaliśmy ciekawy pakiet edukacyjny z materiałami dydaktycznym opracowanym przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie .

Dzięki pomysłom nauczycieli przedszkolaki wezmą udział w wielu zajęciach, spotkaniach, których  celem jest  ochrona przyrody i bioróżnorodności, w szczególności ochrona Ptaków i ich siedlisk.

I. PTAKI WOKÓŁ NAS

Dzieci z grupy Sowy rozwiązywały zagadki obrazkowe i słowne dotyczące Ptaków. Oglądały plansze i albumy dotyczące ptaków żyjących w najbliższym środowisku przyrodniczym przedszkola. Podczas zajęć dzieci wykazały się podstawową wiedzą na temat znajomości ptaków. Dzieci oglądały atlas ornitologiczny z pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK. Zachęcone ilustracjami zawartymi w pakiecie postanowiły samodzielnie wykonać Atlas Ornitologiczny ptaków, które znają . Dzieci kolorowały ptaki zgodnie z naturalnym wyglądem i kolorystyką piór. Omówione zostały cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków ptaków. W ten sposób powstał Nasz Atlas Ornitologiczny. Dzieci poznały nowe , trudne słowo i jego znaczenie. Następnie bawiliśmy się w grę planszową- Ptaki wokół nas., dzieci poznały zasady gry i samodzielnie bawiły się w zespołach 4,5 osobowych. Każde zajęcia z zakresu poznawania świata ptaków to świetna zabawa i nauka.

II. POMAGAMY PTAKOM

Dzieci z grupy Sowy wiedzą ,że zima to trudny okres dla ptaków. Dlatego postanowiły wykonać ptasie przysmaki.Dzieciom pomogli chętni rodzice, którzy uczestniczyli w warsztatach popołudniowych.

Podczas zajęć dzieci utrwalały nazwy ptaków, wykorzystując Memory z pakietu promującego Akcję Szkoła na pTAK. Dzieci wskazywały cechy charakterystyczne wyglądu ptaków, ktore w okresie zimy spotykamy w mieście.Dzieci poznały ptasie przysmaki, oglądały zgromadzone ziarna, siemię lniane, nasiona , mak, tłuszcz. Dzieci poznały sposoby wykonania ptasich przysmaków. Wspólnie z rodzicami wykonały smakowite tłuszczowe kule z ziarnami, którymi wypełniały plastikowe kubeczki i zrobiły zawieszki na drzewa. Obtaczały masłem orzechowym rolki po papierze i obtaczały nasionami. Były to zajęcia praktyczne i bardzo pouczające dla dzieci i rodziców. Wszyscy wiedzą, jaki pokarm jest dla ptaków zdrowy. Ptasia stołówka w naszym ogrodzie ma zapasy na całą zimę. Nasze ptaki nie będą głodne.

III. PTAKI I ICH ŚRODOWISKO

Zajęcia rozdzielone zostały na dwie części. Realizując pierwszą część zajęć (15.03.2016 r.) dzieci wymieniały znane gatunki ptaków, zastanawiały się, dlaczego ptaki są doskonałymi lotnikami. Obejrzały różne pióra: strusie, przepiórcze, gołębie i bocianie, sprawdziły, czy pióra są lekkie, sprężyste, jak stawiają opór powietrzu. Mierzwiły lotki i sprawdzały, jak szybko można je ,,naprawić”. Poznały funkcję piór: okrywają ciała ptaków, zapewniają izolację, umożliwiają latanie. W drugiej części zajęć (zrealizowanej 8.04.2016 r.) Maluchy otrzymały szablony ptaków, które pokolorowały i nakleiły kolorowe piórka. Gotowe modele ptaków wykorzystaliśmy aby utrwalić zdobyte wiadomości o ptasich piórach.

PTAKI I ICH BUDOWA – ZAJĘCIA Z ORNITOLOGIEM

W ramach realizacji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Szkoła na pTAK- 9 lutego zaprosiliśmy na zajęcia p.Ornitolog dr n.wet.Ewę Rumińską z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.

Nasze zajęcia dotyczyły dwóch tematów:

1. Lekki i mocny jak piórko, czyli o właściwościach piór.

2. Latać jak ptak, czyli o budowie ciała ptaków.

Pani Ornitolog podczas prezentacji multimedialnej pokazała dzieciom największe polskie ptaki Jastrzębia i Orła Bielika. Wspólnie z dziećmi zastanawiała się , dlaczego ptaki są doskonałymi lotnikami? Co wyróżnia ptaki spośród wszystkich innych zwierząt? Spośród wielu różnic dzieci wskazały- pióra. Dzieci poznały strukturę pióra i jego funkcje związane z lataniem. Wszystkie dzieci mogły dokładnie obejrzeć pióra rożnych ptaków: orła, bociana, kruka.Wykonywały zabawy badawcze związane z ciężarem pióra i piłeczką ( sprawdzały prędkość spadania). Piórkami wywoływały ” wiatr”.

Pani Ewa Rumińska  zapoznała dzieci z budową ptaków na przykładzie kości bociana. Dzieci podczas działań badawczych zakładały rękawiczki , wykorzystywały lupy. Dzięki temu sprawdziły, że kości ptaków są bardzo lekkie, puste w środku. Pani Ornitolog zapoznała dzieci z nazwami poszczególnych  kości bociana. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wielu ciekawostek o ptakach. Była to ciekawa lekcja , rozwijająca zainteresowania dzieci światem ptaków.