System Ewidencji pobytu dziecka

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące logowania do Platformy umożliwiającej sprawdzenie :

  •  odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • wygenerowanie loginu i pinu do czytnika obecności w przypadku braku karty ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
  • możliwości użycia Olsztyńskiej Karty Miejskiej jako karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Instrukcje logowania do systemu (plik do pobrania)