Spread the Love

W ramach międzynarodowej współpracy w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole wzięło udział w projekcie Spread the love”. 

Uczestniczyły w nim przedszkola i szkoły z następujących krajów: Rumunia, Chorwacja, Ukraina, Malta, Portugalia, Turcja, Czechy, Hiszpania, Polska.

Projekt ten był realizowany przez wszystkie grupy. Związany był z przygotowaniem wychowanków do „Święta miłości i kształtowaniem w dzieciach świadomości przeżywanych uczuć i emocji. Twórcy projektu zakładali, że będzie on miał ogromny wpływ poprzez proste szerzenie miłości i pokazanie, że miłość nie ma granic, zwłaszcza w oczach i sercach dzieci.

Efektem projektu była wymiana międzynarodowych, pełnych miłości przekazów w formie prac plastycznych, video i zdjęć. W naszym przedszkolu powstała również walentynkowa wystawa prac plastycznych, których inspiracją była Miłość. Przesłaliśmy innym uczestnikom projektu pełne miłości wiadomości w języku angielskim i rodzimym:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJHomEr_uWk

Efekty:

  • ukształtowanie w dzieciach wiedzy na temat istoty i roli miłości, zachęcanie do wzajemnego okazywania sobie dobrych uczuć, miłych słów,

  • nawiązanie kontaktów z innymi europejskimi krajami, uczestnikami projektu,

  • rozwój językowy: utrwalenie angielskiego słowa „love” i zwrotu ” I love you”

  • stworzenie wystawy prac plastycznych dzieci ze wszystkich grup.