Spotkanie z człowiekiem tworzącym historię Olsztyna

SPOTKANIE Z CZŁOWIEKIEM TWORZĄCYM HISTORIĘ MIEJSCOWOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

28 marca  gościliśmy w Przedszkolu Miejskim Nr 1 p Zbyszka Majchrzaka wieloletniego działacza społecznego na rzecz naszej miejscowości,

p Zbyszek Majchrzak jest wieloletnim działaczem społecznym na rzecz naszej miejscowości, autora organizacji edukacyjnej pn Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, w której działalność nasze Przedszkole jest zaangażowane. Działalność UNO zapisuje kolejną kartę historii naszego osiedla. Zaangażowanie na rzecz edukacji młodego pokolenia stało się pasja. Współpraca lokalnych środowisk i władzy samorządowej działa na korzyść solidaryzowania się i podtrzymywania tożsamości z regionem. Zgodnie z pedagogika Korczakowską, dzieci są ludżmi.Pozornie ,to stwierdzenie wydaje się oczywiste, ale czy na pewno? Media informują o tragediach dzieci i to nie tylko w obszarach konfliktów zbrojnych ale również u nas w Polsce. Kampania edukacyjna Marka Michalaka, „Odwaga ratuje życie” uczy reagowania w sytuacjach , które stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.Udział w „Roku Ireny Sendlerowej” nauczył nasze dzieci ,że można ratować innego człowieka nawet w tak ekstremalnych sytuacjach jak  wojna…a kampania Rzecznika Praw Obywatelskich „Równe traktowanie”, szacunku dla praw innych ludzi bez konieczności rezygnowania z własnych praw.Bardzo ważne dla rozwoju naszych dzieci są też kampanie Narodowego Banku Polskiego „Nie daj się nabrać” i „Oszczędzanie się opłaca”,które uczą sztuki zarządzania swoimi pieniędzmi i uczestniczenia w budżecie domowym. A kampanie Ligi Ochrony Przyrody „Jestem Przyjacielem Lasu” podnoszą poziom wiedzy o znaczeniu lasu, o naszej odpowiedzialności za lasy i za mieszkańców lasów oraz etycznej odpowiedzialności za zwierzęta, również te domowe.

Nasze Warmia i Mazury są piękne, piękny jest Olsztyn, piękna jest nasza Polska, ale musimy ją traktować jako dobro wspólne i dbać o nią. Wiedza, którą zdobywają nasze dzieci podnosi ich świadomość odpowiedzialności za naszą Ojczyznę.
                          Anna Jarząbek, PM Nr1 w Olsztynie