Ścieżka sensoryczna

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA W NASZYM OGRODZIE-uroczyste otwarcie

W piątek, 31.05.2019r. korzystając z pięknej pogody bawiliśmy się na ścieżce sensorycznej w naszym ogrodzie przedszkolnym. 13.06.2019 r. gościliśmy przedstawicieli wolontariuszy Michalin, Panie wręczyły nam grę wielkoformatową na podwórze. Nie zabrakło podziękowań, słów zachwytu oraz wspólnych zdjęć. Dzieci pod okiem pani Sylwii pokazały możliwości wykorzystania ścieżki i zakątka ziół. 

Dzieci przechodziły po różnych fakturach: po trawie, szyszkach, sztucznej trawie, gresie, kamieniach polnych, sztucznej trawie, piłkach – jeżykach, deskach, drewnianych kołkach. Mogły przejść po ścieżce w skarpetach lub bosymi stopami. Zabawy dały dzieciom wiele radości usprawniając przy okazji układ dotykowy.

BĘDĄ POZNAWAĆ ŚWIAT GOŁĄ STOPĄ- BUDOWA ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ

27.04.2019r. Nasze Przedszkole zyskało ścieżkę sensoryczną, a to dzięki „Mocy Dobra” wolontariuszy Michelin, zaangażowaniu Dyrekcji, rodziców oraz pracowników Przedszkola. Ścieżka ta umożliwi rozwijanie u naszych dzieci zmysłów: dotyku, wzroku oraz węchu. Wpłynie na usprawnienie koordynacji ruchowej, jak również będzie stanowić ciekawe urozmaicenie zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Szczególne podziękowanie za wkład w tworzenie ścieżki należą się: Panu Piotrowi, Panu Andrzejowi, Panu Krystianowi (rodzicom dzieci z grupy „Sowy”), Panu Michałowi, Panu Łukaszowi ( rodzicom dzieci z grupy „Zajączki”), Panu Michałowi (tacie z grupy „Misie”), Panu Maciejowi (tacie z grupy „Motylki”). Dziękujemy serdecznie Paniom – mamom dzieci z grupy „Sowy”, które pomogły sadzić kwiaty oraz zadbały o poczęstunek dla Panów: Pani Ani, Pani Kamili, Pani Katarzynie, Pani Adzie, Pani Karolinie, Pani Danucie. 
Za pomoc i wsparcie w organizacji dziękujemy Pani Agnieszce, Paniom nauczycielkom: Pani Sylwii, Pani Magdalenie, Pani Annie, Pani Monice. Podziękowania kierujemy także ku pracownikom Michelin, a szczególnie ku Pani Elwirze, koordynatorce akcji „Moc Dobra”. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Państwa – Rodziców w akcję „Szyszka i kamień polny” – dary natury, które Państwo dostarczyli ubogaciły naszą ścieżkę.