Rozkład dnia

Grupa: Motylki, Krasnoludki, Misie

6.30 – 8.15 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna. Praca w zespołach. Zabawa poranna.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno – higieniczne.

8.30 – 8.50 – Śniadanie

8.50 – 9.00 – Czynności sanitarno – higieniczne (mycie zębów).

9.00 – 9.30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Spacery, wycieczki.

9.30 – 9.55 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

9.55 – 10.00 – Przygotowanie do II śniadania.

10.00 – 10.15 – II śniadanie, czynności sanitarno – higieniczne.

10.15 –11.15 – Pobyt na świeżym powietrzu.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne.

11.30 – 12.00 – Obiad (drugie danie).

12.00 – 12.15 – Przygotowanie do odpoczynku, czynności sanitarno – higieniczne.

12.15 – 14.00 – Odpoczynek- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.10 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności sanitarno – higieniczne.

14.10 – 14.30 – Obiad (zupa) i podwieczorek.

14.30 – 16.30 – Zabawa ruchowa. Praca indywidualna. Praca w zespołach. Pobyt na świeżym powietrzu.

Grupa: Żabki, Zajączki, Sowy

6.30 – 8.15 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna. Praca w zespołach. Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno – higieniczne.

8.30 – 8.50 – Śniadanie.

8.50 – 9.00 – Czynności sanitarno – higieniczne (mycie zębów).

9.00- 9.55 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Spacery, wycieczki.

9.55 – 10.00 – Przygotowanie do II śniadania.

10.00 – 10.15 – II śniadanie, czynności sanitarno – higieniczne.

0 – Pobyt na świeżym powietrzu.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne.

11.30 – 12.00 – Obiad (drugie danie).

12.00 – 12.10 – Przygotowanie do odpoczynku, czynności sanitarno – higieniczne.

12.10 – 12.40 – Odpoczynek- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

12.40 – 14.00 – Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna. Praca w zespołach. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.00 – 14.10 – Przygotowanie do obiadu.

14.10 – 14.30 – Obiad (zupa) i podwieczorek.

14.30 – 16.30 – Zabawa ruchowa. Praca indywidualna. Praca w zespołach. Pobyt na świeżym powietrzu.