Projekt Kamienne Skarby Ziemi

Dzieci z grupy Sowy pracowały metodą projektu zgłębiając tajemnice Ziemi. Nauczycielki  zajęcia podzieliły na dwa mniejsze projekty Kamienne Skarby Ziemi  i Mały Geolog poznaje tajemnice Ziemi.

 Zdarzeniem katalitycznym do podjęcia aktywności w celu poszerzenia wiedzy na temat tajemnic Ziemi była obserwacja kamieni w lapidarium w Naszym ogrodzie przedszkolnym.

Obserwacja kamieni w lapidarium

Obserwacja kamieni w lapidarium
Po powrocie do przedszkola, dzieci rozrysowały z pomocą nauczyciela  wstępną mapę mentalną dotyczącą skał. Mapa ta stała się punktem wyjścia do opracowania pytań badawczych na które dzieci poszukiwały odpowiedzi podczas różnych działań. 
    Poszukiwały odpowiedzi  na pytania: „Co to jest kamień?”, „Skąd się wzięły kamienie na Ziemi?” ,  Czy piasek jest skałą?, Jak powstaje węgiel/ bursztyny/diamenty?, „Dlaczego kamienie są twarde?”, „Jak powstaje piasek?”, „Dlaczego kamienie są ciężkie”,  „Jak powstaje złoto?”,  „Dlaczego kamienie są kolorowe?”, „Dlaczego wybucha wulkan?”, „Po co są dziury w kamieniach?”,  „Czy kamienie pachną?”, „Co można zrobić z kamieni?”
Hodowla kryształów soli
Mapa mentalna na temat skał
Hodowla kryształów soli
Oglądamy kamienie w gablocie przedszkolnej
Profile glebowe w ogrodzie przedszkolnym
Badamy skały, minerały i kamienie przy użyciu kamery
Badamy skały, minerały i kamienie przy użyciu kamery