Polak Warmiok Dwaj Sąsiedzi – Polok Warnijok dwa siójsiody

no picture

Gwara warmińska to jedyna gwara w Polsce, która na podstawie rekomendacji ogólnopolskiego zespołu ekspertów została wpisana na krajową listę UNESCO. Jest ona elementem dziedzictwa kulturowego. Mimo, że współczesność z co raz większym naciskiem wpływa na homogenizację kultury i częstokroć odchodzimy od tego co tradycyjne, swoiste, postrzegane jako staromodne czy gorsze, to z drugiej strony podejmowane są intensywne starania, aby tę część spuścizny stanowiącej kulturę regionalną, a jednocześnie dziedzictwo narodowe zachować i propagować jego znajomość.
 Należy pamiętać, iż gwary są niezwykle ważnym nośnikiem kultury. To dzięki językowi członkowie społeczności lokalnych i ponadregionalnych komunikowali się, opisywali świat rzeczy i symboli, wierzeń oraz codzienności. Język – gwara stanowiła spoiwo szczególnie tam, gdzie miała miejsce tak, jak na Warmii walka o zachowanie narodowej tożsamości.

Celem projektu pt. „Polak Warmiak dwaj sąsiedzi – Polok Warnijok dwa siójsiody” jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego Warmii.