Pokaz mody patriotycznej – podsumowanie projektu

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Olsztynie podsumowano projekt „Piękna Nasza Polska Cała”. Przedszkole przystąpiło do projektu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Uwzględnione zostały również cele szczegółowe, takie jak: Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów. Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych. Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Działania lokalne na rzecz projektu otrzymały Patronat Honorowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Patronat Honorowy Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w związku z udziałem w projekcie odbyło się kilka ciekawych wydarzeń. Odbył się apel z okazji Święta Niepodległości, dzieci uczyły się piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej. Wszystkie grupy przedszkolne wysłały kartkę powstańcom “BohaterON. Włącz historię”. Każde dziecko mogło wybrać powstańca, do którego chce zaadresować pocztówkę w celu podziękowania mu za wolną ojczyznę.

Zorganizowano również turniej wiedzy patriotycznej “Co wiesz o Polsce?”. Dzieci odpowiadały na pytania odnośnie naszego kraju, symboli narodowych, znanych osób pochodzących z naszego kraju czy polskich miast. Dzieci uczestniczyły także w zawodach sportowych, w których wystąpiły w biało-czerwonych barwach. Odbył się także Festiwal Pieśni Patriotycznej.

18 grudnia 2018 r. miejsce miało uroczyste podsumowanie projektu, na którym zrealizowano dwa ostatnie punkty tj. „Pokaz Mody Patriotycznej” oraz „Nauka tańca ludowego”. Rozdano także nagrody dzieciom za udział w konkursie plastycznym „Moja mała ojczyzna” oraz fotograficznym „To wszystko Polska”. Na uroczystość zaproszono gości z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Wydziału Oświaty, Kuratorium, Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”, Radę Rodziców oraz proboszcza pobliskiej parafii.

 

SZKOLA WOKSLOWA1