Opłaty

Po krótce chciałabym przybliżyć Państwu w jaki sposób i jakie opłaty będziecie państwo wnosić co miesiąc za pobyt dziecka w naszym przedszkolu.

Opłaty są naliczane po zakończonym miesiącu, w pierwszym dniu(pracującym)następnego miesiąca, tj. opłata za pobyt i wyżywienie dziecka za m-c wrzesień 2020 będzie naliczona 01.10.2020r. i opublikowana na platformie, do której instrukcję logowania znajdziecie w zakładce STREFA RODZICA -> SYSTEM EWIDENCJI POBYTU DZIECKA.

Koszt pobytu w naszej placówce ponad podstawę programową wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawa programowa realizowana jest w naszym przedszkolu w godzinach 7.00 – 12.00.

Natomiast stawka dzienna za pełne wyżywienie wynosi 9 zł.

Konto na które należy uiszczać opłaty to:

24 1020 3541 0000 5102 0290 7954

Od 01.02.2023r obowiązuje poniższy nr konta

95 1030 1508 0000 0008 2309 7000 

Wpłaty na nasze konto powinny wpłynąć do 10-tego dnia miesiąca.

Po zalogowaniu się na platformę będzie możliwość dokonania opłaty przez paybynet. Dokonując w ten sposób opłatę proszę pamiętać,  żeby wpłata wpłynęła bezpośrednio na nasze konto trzeba powrócić na platformę PUO, w przeciwnym razie opłata może wpłynąć z bardzo dużym opóźnieniem nawet do miesiąca.

W przypadku wątpliwości dotyczących opłat proszę o kontakt telefoniczny.