Olsztyńskie Szewczyki Dratewki wałczą ze smogiem

KONKURS OLSZTYŃSKIE SZEWCZYKI DRATEWKI WALCZĄ ZE SMOGIEM

W styczniu sześciolatki wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Olsztyńskie ,,Szewczyki Dratewki” walczą ze smogiem” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem konkursu było zwiększanie zainteresowania dzieci tematyką zanieczyszczenia powietrza w Olsztynie, zwiększenie świadomości dzieci w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia, rozwijanie zmysłu plastycznego oraz kształtowanie kompetencji przyrodniczych i kulturalnych. Wykonanie prac poprzedziliśmy rozmową na temat szkodliwości smogu, jego źródeł, sposobom przeciwdziałania oraz o ekologicznych źródłach energii. Wszystkie dzieci chętnie wzięły udział w przygotowaniu prac plastycznych ale mogliśmy zgłosić tylko 5 najstaranniej wykonanych i zgodnych z tematyką konkursu. Zgło szone prace wykonali: Jaś, Krzyś, Lilia, Lena M. i Hania.