Multicentrum

MULTICENTRUM jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Funkcjonuje w przestrzeni miejskiej jako modelowa, multimedialna placówka edukacyjna z nowoczesnym zapleczem technologicznym. Wiedza, jaką zdobywają dzieci  podczas zajęć organizowanych w MULTICENTRUM stanowi uzupełnienie procesu dydaktycznego oferowanego w przedszkolu.Dzieci podczas zajęć wykorzystują nowoczesne technologie, rozwijają zainteresowania i umiejętności .