Moduł V

Od 21.02 do 25.02 w grupie „Motylki” realizowaliśmy temat kompleksowy „Tradycje ludowe na Warmii”. Jako wyznacznik obrzędowości posłużyły pory roku. Każdy dzień tygodnia poświęcony był jednej z pór roku i charakterystycznego dla niej obrzędu.

Wiosna – Gaik maik – ludowe święto słowiańskie poświęcone witaniu wiosny polegające na obchodzeniu wsi z ozdobionymi roślinami. Dzieci kolorowały narysowane kwiaty, z których powstał gaik maik. Zostanie on wykorzystany, zgodnie z tradycją w pierwszy dzień wiosny

Lato – Noc Świętojańska (Noc Kupały) – święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. W tę noc palono ogniska, przy których tańczono i śpiewano, a dziewczęta miały wianki na głowie, które potem rzucały na wodę. W tym dniu robiliśmy wianki.

Jesień – Dożynki – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dzieci przygotowały kosz z płodami rolnymi: warzywa i owoce,

Zima – Boże Narodzenie. na Warmii nazywane Godami. Do I wojny światowej Na Warmii w chałupie stawiano snop zboża, który miał zapewniać urodzaj w nowym roku, a także wieszano gałązki jeglijki ozdobione jabłkami, cukierkami i ozdobami wykonanymi ze słomy. My nasze gałązki też przystroiliśmy ozdobami ze słomy.

Dzięki wieloletniej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Warmia”, dzieci miały okazję zobaczyć, jak wyglądają stroje warmiński. Poznały zabawy warmińskie: Stryjenka, Glina, Szewc, Zajączek.

W ostatnim dniu realizowanej tematyki dzieci obejrzały dobranocki z dawnych lat: „Wędrówki Pyzy”. Dzięki temu miały okazję dostrzec piękno naszego kraju.

Podczas odpoczynku dzieci słuchały legend warmińskich „Antologia Warmińska”.