Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2019

W środę 20 listopada 2019 roku w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie było bardzo …niebiesko! A to za sprawą UNICEFu.

Niebieski jest kolorem UNICEFu – Fuduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Wszystkie przedszkolaki włączyły się w akcję świętowania Dnia Praw Dziecka z UNICEFem.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka był wyjątkowy – to właśnie dokładnie 30 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka – najważniejszy dokument stanowiący o prawach najmłodszych.

Tego dnia wszystkie przedszkolaki wzięły udział w wydarzeniu, mającym na celu uczczenie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i 30-lecia uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przedszkolaki w dwóch turach zgromadziły się w sali gimnastycznej, gdzie koordynatorka UNICEFu zaprezentowała im krótkie filmy dotyczące działalności UNICEFu, świętowania Dnia Praw Dziecka oraz rodzajów praw dziecka.

Podczas uroczystości dzieci wykazały się dużą wiedzą, chętnie opowiadały o swoich prawach. Wiedzę tę zdobyły podczas zajęć w swoich grupach – cały listopadowy tydzień od 18 do 22 listopada był poświęcony prawom dziecka.

W trakcie ogólnoprzedszkolnych obchodów Dnia Praw Dziecka, oprócz przybliżenia informacji na temat Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, utrwalenia rodzajów praw dziecka, nie zabrakło miejsca na wspólną zabawę. Na koniec spotkania wspólnie odśpiewaliśmy „Piosenkę o prawach dziecka” Małej Orkiestry Dni Naszych oraz uczestniczyliśmy w integracyjna – ruchowej zabawie z wykorzystaniem niebieskich balonów.

A oto inne działania w tygodniu Praw Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie:

Grupa „Motylki”, „Zajączki”, „Sowy” – zajęcia edukacyjne na temat praw dziecka.

Grupa „Krasnoludki”, „Żabki”– wspólne wykonanie plakatu z prawami dziecka.

Grupa „Misie” – ,,Znam swoje prawa” – oglądanie prezentacji poświęconej konwencji Praw Dziecka połączona z nauką na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego ,,O prawach dziecka” – oraz słuchanie i śpiewanie piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych „O prawach dziecka”; ,,Prawa i obowiązki” – zajęcia plastyczne, wykonanie gazetki. Dzieci rysują wybrane prawa i obowiązki opisują czego one dotyczą- współtworzą plakat, odrysowują swoje raczki na znak równości.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Przedszkolaki z trzech starszych grup spotkały się w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, tzn. 20. listopada 2019r. Miały możliwość obejrzenia przygotowanej przez Panią Monikę prezentacji nt. UNICEF – organizacji działającej na rzecz dzieci na całym świecie. Dzięki temu utrwaliły sobie znajomość swoich praw oraz upewniły się, że wszystkie dzieci bez względu na różnice i dzielącą je odległość mają takie same prawa! Na zakończenie śpiewały piosenkę i wzięły udział w zabawie integrującej społeczność przedszkola. Było bardzo niebiesko – to kolor wiążący się z tym dniem i świętem.


20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji rozmawialiśmy z dziećmi o ich prawach, ale także i obowiązkach. Każde dziecko podczas zajęć plastycznych wykonało flagę. UNICEF to światowa organizacja, która pomaga dzieciom i dba o przestrzeganie ich praw. Dzieci próbowały odpowiedzieć również na pytanie Co to znaczy być bezpiecznym w domu i przedszkolu?

 


Ten ważny dla wszystkich dzień obchodzony jest 20 listopada.

W tym dniu wszyscy przyszliśmy ubrani na niebiesko, bo takie są barwy organizacji działającej na rzecz dzieci na całym Świecie – UNICEF. Wspólnie z dziećmi z grupy „Zajączki” i „Sowy” obejrzeliśmy prezentację i krótki film na temat praw dziecka. Dowiedzieliśmy się, jakie są prawa i obowiązki dzieci, a także co należy zrobić by ich przestrzegać. Wspólnie bawiliśmy się przy piosence „Prawa dziecka”. Na zakończenie wykonaliśmy plakat informujący o prawach dzieci na całym świecie.