Mały Geolog poznaje Tajemnice Ziemi

Innowacja obejmuje dzieci z czterech najstarszych grup przedszkolnych (4,5 i 6-latki) w czasie od października 2020 r. do czercwa 2022 r. 

Motywacja wprowadzenia innowacji

Edukacja przyrodnicza odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju dzieci. Ogród przedszkolny to miejsce do obserwacji, przeżywania, działania i doświadczania przyrody ożywionej i nieożywionej. Nasze przedszkole posiada dobrze zorganizowany ogród przedszkolny, a w nim bogatą ścieżkę edukacyjną. Za jego sprawą, dzieci mają okazję poznawać dzieje i odkrywać skarby Ziemi. Kilka lat temu powstał w nim Zakątek Paleontologiczny, Lapidarium, Piaskownica Paleontologiczna, Gablota przedstawiająca układ poziomów gleby bielicowej. 

Inspiracją do opracowania innowacji było rozbudzenie i pogłębienie geologicznych zaintertesowań nauczycieli i dzieci. 

Cele innowacji:

  • zainteresowanie dzieci paleontologią i geologią
  • stwarzanie możliwości aktywnego zdobywania wiedzy z zakresu przyrody nieożywionej
  • rozwijanie pasji poszukiwania, odkrywania i kolekcjonowania skał, skamieniałości i minerałów
  • poznanie dziejów Ziemi, jej budowy geologicznej i skarbów
  • poznawanie i nazywanie skał i skamieniałości poprzez praktyczne działania
  • wzbogacenie wiedzy na temat prehistorycznych zwierząt i ich dziejów
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń