Magiczny Ogród Wielorakich Kompetencji

czyste powietrze 1Akcja Edukacyjna Niebieski Etmoludek- Czyste Powietrze

Ogród i otoczenie przyrodnicze sprzyja realizacji działań edukacyjnych inicjowanych przez międzynarodowe i ogólnopolskie instytucje ekologiczne. 

Dzieci odgrywały scenki dramowe w ogrodzie przedszkolnym.  Poznał sposoby dbania o powietrze. Rozpoznawały przyczyny występowania dymów. Poznały wpływ zanieczyszczonego powietrze na zdrowie ludzi, zwierząt oraz roślin. Poznały fundację ARMAAG oraz kolory Atmoludków informujące o stanie zanieczyszczenia powietrza. 

czyste powietrze 2

Magiczny koncert w ogrodzie

Ogród to bogactwo odgłosów. Słuchamy w nim śpiewu ptaków, szumu traw, gałęzi poruszanych przez wiatr, szelestu liści na trawniku. Dzieci wyszukują naturalnych eksponatów przyrodniczych i tworzą z nich instrumenty. 

W ogrodzie słuchają  muzyki poważnej, bogata bioróżnorodność stanowi tło i podstawę do ilustracji muzyki ruchem np. koncert w wykonaniu dzieci do muzyki ‘Marsz turecki’ W. A. Mozarta.

 

 

Przyroda Ożywiona i Nieożywiona naszego ogrodu

Cykl zajęć edukacyjnych podczas których dzieci poszukują i odkrywają bogactwo skał osadowych ,roślin i zwierząt.

Przyrodnicza „Zgaduj – Zgadula” – zagadki to naturalne eksponaty z naszego ogrodu. Dzieci za pomocą zmysłów : węchu, smaku, dotyku , wzroku odgadują zagadki. Utrwalają nazwy wykorzystując metodę G. Domana. Czytają globalnie, karty z nazwami przyporządkowują przyrodniczym eksponatom.

przyrodnia ozywiona i nie

 

przyroda ozywiona i nie 2

przyroda ożywiona i nie

 

Matematyczny Ogród

Układamy Rytmy– zbieranie przez dzieci materiału przyrodniczego w ogrodzie: kamyków, patyków, liści, kasztanów, żołędzi . Wykorzystanie materiału przyrodniczego w ogrodzie do wnioskowania o regularnościach rytmicznych- układanie rytmów. Ogrodowe liczydła -Zebrany materiał przyrodniczy służy dzieciom jak naturalne liczmany. Dzieci liczą kamyki, liście , kwiaty, drzewa itp. wskazując palcem i głośno wypowiadając kolejne liczebniki. Tworzymy zbiory – w ogrodzie dzieci liczą wybrane obiekty przyrodnicze i klasyfikują je według pochodzenia , kształtu lub koloru. Ustalają równoliczność zbiorów, przez przeliczanie i dobieranie w pary. Miara krawiecka służy do mierzenia- mierzenie szerokości pni drzew, mierzenie obwodu skał w Lapidarium, mierzenie innych obiektów przyrodniczych. Porównywanie, rozróżnianie pojęć obwód, szerokość, wysokość.

matematyczny ogród4

matematyczny ogród 3

 

matematyczny ogród 1

 

Tajemnice naszego ogrodu

Cykl zabaw badawczo- tropiących. Zabawa pt. Gdzie znajdziemy pająki?

Analiza gatunków poprzedzona lekcją edukacyjną w ogrodzie dydaktycznym, o rodzajach spotykanych pająków i ich zwyczajach. Dzieci znalazły 3 rodzaje pająków: zielonego , czarnego i siwego . Podczas obserwacji w ogrodzie przedszkolnym i wykorzystaniu albumów popularnonaukowych dzieci stwierdzają, że poznały Pająka Krzyżaka, Kątnika Czarnego i Siwego Pająka Hobo z rodziny lejkowatych oraz Zielonego Pająka Kwietnika. Tajemniczy Świat Skał i Skamieniałości– zabawy badawcze z wykorzystaniem lup i tablicy edukacyjnej. Badanie twardości skał, określanie ich barw, obserwacja struktury skał , wyszukiwanie ukrytych w skałach skamieniałości poprzez wykorzystanie  lup. Nazywanie skał, wykorzystując tablicę edukacyjną pt. Skały Warmii i Mazur. Poszukiwacze Wiatru- zabawa badawcza z wykorzystaniem kolorowej bibuły, sprawdzanie kierunku wiatru, siły wiatru.

tajemnice ogrodu 3

tajemnice ogrodu 2

tajemnice ogrodu

 

 

Cztery Pory Roku w Ogrodzie Dydaktycznym

Jesień -obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Prace porządkowe w ogrodzie- grabienie liści, zbiór warzyw z warzywnej grządki, zbiór jabłek z przedszkolnej jabłoni. Burza mózgów: Co zrobimy z jesiennych zbiorów? Działania plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego pt. Drzewo, praca zespołowa wykonana z kasztanów i liści. Przygotowanie Domku dla Jeża na zimę.

cztery pory roku w ogrodzie 3

cztery pory roku w ogrodzie 2

cztery pory roku w ogrodzie

 

Zioła to moc Zdrowia

Zabawy i działania edukacyjne w przedszkolnym Zielniku i Ścieżce Sensorycznej. Odkrywanie leczniczych roślin za pomocą zmysłu smaku i zapachu. Wykorzystanie tablicy edukacyjnej , porównywanie roślin na tablicy i zielniku. Poznanie właściwości ziół i ich zastosowanie w lecznictwie, w kuchni, kosmetyce. Ziołowa zagaduj- zgadula.

zdjęcia

zioła w ogrodzie

zioła w ogrodzie

Ogród sprzyja aktywności ruchowej

W Naszym ogrodzie jest wiele miejsca, które tworzą niesamowitą okazję do zabaw ruchowych m. in. Zabaw bieżnych np. „Wiatr” czy sprawnościowych na przyrządach a także dowolnych ruchowych. Dzieci naturalnie pokonują przeszkody. Biorą udział w  zabawach tropiących- szukanie ukrytego skarbu. 

aktywność ruchowa w ogrodzie

aktywnośc ruchowa w ogrodzie

 

aktywność ruchowa w ogrodzie