Magiczna Moc Bajek III Edycja

Przedszkole Miejskie Nr 1

w Olsztynie

wraz z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2021/2022

dołączyło do

Międzynarodowego Projektu Czytelniczego

„Magiczna Moc Bajek”!

Magiczna Moc Bajek

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni

jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy

i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych

u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

Cele szczegółowe:

– upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

– kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

– wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa),

– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia,

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych,

– przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi,

którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Zapraszamy do wspaniałej przygody!

 

A oto kilka instytucji i nie tylko …

które objęły patronat honorowy nad projektem!

Magiczna Moc Bajek