KMO – Klub Młodego Odkrywcy

KMO KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Klub Młodego Odkrywcy
– w spotkaniach uczestniczą dzieci w różnym wieku, a kluczowym jest wykorzystanie metody naukowej, która pozwala rozwijać wiele kompetencji i zdolności jednocześnie. W czasie eksperymentowania dzieci dowiadują się, że błędy są równie ważne i często prowadzą do kolejnych odkryć. Przedszkolaki rozwijają myślenie logiczne i przyczynowo – skutkowe, wnioskują  o wynikach badań i weryfikują stawiane hipotezy. W trakcie prowadzonych doświadczeń uczestnicy zajęć pracują indywidualne, w parach i małych zespołach, doskonaląc tym samym kompetencje komunikacyjne i społeczne. Kodują i odkodowują informacje zawarte w instrukcjach działając praktycznie. Takie formy pracy pozwalają na wprowadzenie zmian i modyfikacji przebiegu doświadczeń, a tym samym zgłębienie wiedzy i umiejętności. Praca tą metodą bazuje na naturalnej dziecięcej ciekawości świata, a dzieci jak wiadomo są bardzo ciekawe. Zapraszamy do naszych inspiracji i wyszukania naszego Klubu „Przedszkolaki- Nauczaki na mapie na stronie Programu KMO.
Link do strony KMO:
Link do strony OCEN – zajęcia dla nauczycieli :