International School & Kindergarten

Nasze przedszkole wzięto udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym International School & Kindergarten 

organizowanym przez Międzynarodową Organizację Studencką AIESEC.

Projekt skierowanym jest do dzieci w wieku przedszkolnym miasta Olsztyna a jego ideą  jest :

  • edukacja międzykulturowa,
  • budowanie postawy tolerancji oraz wrażliwości kulturowej wśród dzieci,
  • umożliwienie dzieciom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych kultur i pomoc w odkrywaniu otaczającego je , różnorodnego świata,
  • przełamywanie barier kulturowych

W dniach 02.06.2014 – 06.06.2014 gościliśmy u nas studentki z Hongkongu, Tajlandii i Filipin.

Dzieci :

  • uczestniczyły w zajęciach rozwijających kreatywność, uczyły się współpracy oraz tolerancji,
  • zdobywały wiedzę z zakresu kultury, tradycji oraz codziennego życia mieszkańców wspomnianych państw
  • otrzymały bogate i wartościowe wzorce poprzez kontakt z osobami reprezentującymi odmienne kultury

Zgodnie z założeniami projektu AIESEC studentki miały prezentować swoje kraje i kultury, uczyć tradycyjnych zabaw, tańców i piosenek. Zaprezentowały dzieciom flagi swoich krajów, uczyły tradycyjnych powitań. Vicky pokazała, w jaki sposób je się pałeczkami, co wcale nie jest łatwe, ale niektórym dzieciom próby się powiodły. Bawiliśmy się wspólnie podczas zabawy muzyczno – ruchowej z Tajlandii. Nasza grupa zaprosiła studentki do zabaw dowolnych, muzyczno – ruchowych, ilustrowania ruchem piosenki, masażyków oraz zabaw ruchowych. Wspólnie z dziećmi z całego przedszkola obejrzeliśmy prezentacje multimedialne dotyczące kultury, sztuki, architektury, tradycyjnych strojów, ulubionych zabaw i czynności dzieci z Tajlandii, Filipin i Hongkongu. Przedszkolaki mogły wysłuchać gry na tradycyjnym instrumencie chińskim, uczyły się śpiewać ,,Happy birthday” po chińsku, którą to umiejętność zademonstrowały podczas Festynu. Z ciekawością obejrzeliśmy tradycyjne stroje chińskie i tajlandzkie. Podczas zajęć wspólnie z gośćmi wykonaliśmy wachlarzyki, które dzieci ozdobiły napisami ,,Przyjaźń” po chińsku i filipińsku oraz dowolnymi wzorami (wzory napisów przygotowały Patrycia i Vicky). W piątek odbył się pokaz tradycyjnych tańców polskich, przygotowany przez panią Kasię Banach: poloneza, polki, mazura. Studentki obejrzały tradycyjne stroje szlacheckie i chłopskie, uczyły się kroków polki się podczas wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że goście będą miło wspominać pobyt w naszej placówce.