Interdyscyplinarne tropienie roślin i zwierząt w ogrodzie przedszkolnym

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W OGRODZIE

Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem zasobów ogrodu przedszkolnego (m.in.: klasyfikowanie drzew na iglaste i liściaste z wykorzystaniem naturalnych okazów; rozpoznawanie okazów drzew i krzewów znajdujących się w ogrodzie z wykorzystaniem atlasów i przewodników).

                           


OBSERWACJE PRZYRODNICZE PTAKÓW

Jak to dzieciaki tropiły ptaki…

Obserwacje przyrodnicze ptaków zarówno tych znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym, jak i tych z okolicy, obserwacje budek lęgowych, czyszczenie budek, dokarmianie ptaków zimą. Wykorzystanie aplikacji mobilnej „Ptaki Polskie” w czasie prowadzonych obserwacji, wyszukiwanie ciekawostek i informacji o obserwowanych ptakach w czasie pobytu w ogrodzie .

PTAKI OGROD                         


SPOTKANIA EDUKACYJNE Z LOP I NADLEŚNICTWEM OLSZTYN

Zapraszamy gości!

Spotkania z przedstawicielami LOP i Nadleśnictwa Olsztyn – poznanie pracy przyrodnika, omówienie zalet posiadania ogrodu oraz sposobów badania przyrody, jej ochrony i dokarmiania ptaków; obserwowanie prawidłowego sposobu i pokarmu jakim powinniśmy dokarmiać ptaki.

                                 


BADANIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO JAKO MIEJSCA ŻYCIA OWADÓW, ZWIERZĄT I PTAKÓW

Ogród miejscem życia roślin i zwierząt – mali przyrodnicy w akcji!

Badanie ogrodu przedszkolnego jako miejsca życia zwierząt (ślimaki, jeże), owadów (motyle, osy, pszczoły – łapanie owadów w siatki na owady, obserwacje, określenie jaki to owad w oparciu o klucz do rozpoznawania owadów i atlas owadów) i roślin (z wykorzystaniem aplikacji „Czyj to liść?” Lasów Państwowych, mikroskopu na telefon komórkowy i materiałów dydaktycznych w postaci atlasów, książek i plakatów).


WŁĄCZANIE SIĘ W AKCJE I PROJEKTY EDUKACYJNO- PRZYRODNICZE

Ogród miejscem zabawy i nauki

Włączanie się w Akcje i Kampanie edukacyjno – przyrodnicze m.in.: „Zimowe ptakoliczenie”, „Noc Sów”, „Europejskie Dni Ptaków” – prowadzenie obserwacji, dokarmianie ptaków oraz liczenie zaobserwowanych okazów. „Szkoła Pamięta” – włączenie się w Akcję upamiętnienia bohaterów walk o niepodległość – poznanie bohatera, któremu poświęcony jest „dąb” oraz roli drzew jako naturalnego „pomnika pamięci”, który przez wiele lat będzie niósły ze sobą historię bohaterów.


OBCHODY ŚWIĄT I WYJĄTKOWYCH DNI

Nauka przez zabawę

 

Obchody Świąt i wyjątkowych Dni m.in.: „Dzień Drzewa”, „Dzień krajobrazu”, „Dzień jabłka” – zbieranie darów jesiennego ogrodu m.in.: jabłek i wykorzystanie ich w trakcie przygotowywania ciasta – szarlotki; prowadzenie prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym – grabienie i wynoszenie liści, poznanie wartości drzewa dla życia człowieka, a także walorów estetycznych krajobrazu ogrodu; badanie wieku najwyższych drzew w ogrodzie.

 


ZABAWY DYDAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH OKAZÓW

Ogrodowa matematyka

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem naturalnych okazów (liczenie, klasyfikowanie, porównywanie, kodowanie, tworzenie rytmów) a także poznanie drzew i krzewów z których zostały pozyskane w/w okazy.


ZABAWY PLASTYCZNE

Plastyka z ogrodu

Zabawy plastyczne i zwracanie uwagi na aspekt estetyczny otoczenia przyrodniczego (tworzenie prac plastycznych, także z wykorzystaniem naturalnych okazów m.in. mandale, obrazki przestrzenne, prace techniką frotage, wykonanie drzew z papieru z wykorzystaniem naturalnych okazów oraz papierowych jeżyków).


ZABAWY RUCHOWE W OGRODZIE

Co można robić w ogrodzie na co dzień?!

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym m.in.: „Chodzi lisek”, „Stary niedźwiedź”, „Jeż” oraz „Gawron”. Ukazanie zalet ogrodu jako miejsca relaksu, odpoczynku i zabawy, spożywania zdrowego drugiego śniadania oraz swobodnych doświadczeń i odkryć – m.in.: wykorzystanie szkieł powiększających.


UKAZYWANIE WARTOŚCI ZRÓŻNICOWANEGO ŚRODOWISKA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

Skarby w ogrodzie

Ukazywanie wartości zróżnicowanego środowiska naszego ogrodu (oczko wodne, domki dla owadów, ogródek warzywny, sad, kompostownik, budki lęgowe czy domki dla nietoperzy) jako miejsca współżycia i współzależności różnych gatunków roślin, ptaków czy zwierząt oraz ich zależności ilościowej (łańcuch pokarmowy); obserwacje przyrodnicze roślin w ogrodzie w różnych porach roku – poznanie cech charakterystycznych każdej z czterech pór roku po dokonaniu obserwacji i badań.


Włączenie się do akcji „Ogród na pTAK”

Włączenie się do Akcji i wzbogacenie ogrodu o nowe okazy

Włączenie się do akcji „Ogród na pTAK” – dokonanie nasadzeń w ogrodzie przedszkolnym przesłanych do przedszkola drzewek i krzewów oraz wysiew nasion kwiatów – włączenie w akcję pracowników placówki (czas edukacji zdalnej). Publikowanie co miesięcznych relacji ukazujących ogród w poszczególnych miesiącach i porach roku (na profilu przedszkola na stronie: Ogród na pTAK:  https://ogrod.ptakipolskie.pl/user/przedszkolemiejskienr1/  ).