Inteligencja Emocjonalna

Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje dlatego tak ważne jest wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji: społecznej, moralnej i emocjonalnej. Dzięki zaplanowanym sytuacjom edukacyjnym dzieci nabywają ważnych kompetencji i lepiej funkcjonują w środowisku społecznym. Dziecko nie umiejące dostrzec, nazwać wyrazić własnych uczuć, nie będzie też potrafiło wczuwać się w nastroje, emocje i potrzeby innych ludzi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.