III Edycja Certyfikat Szkolny Ogród Dydaktyczny

Przedszkole w roku 2018 wzięło udział w konkursie Certyfikat Szkolny Ogród Dydaktyczny , tytuł konkursu:

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym”

Cele konkursu:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • rozpropagowanie idei przedszkolnego i szkolnego ogrodu dydaktycznego;
 • rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do bio- i georóżnorodności;
 • zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków;
 • kształcenie umiejętności tworzenia środowiska zróżnicowanego biologicznie
  i przyjaznego człowiekowi, zwierzętom i roślinom oraz dbania o nie;
 • podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola lub szkoły;
 • kształcenie umiejętności fotograficznych;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł;
 • podniesienie umiejętności w językowych i edytorskich w zakresie niezbędnym do napisania ilustrowanego fotografiami przewodnika po szkolnym ogrodzie dydaktycznym;
 • kształcenie wśród uczniów i nauczycieli umiejętności realizowania ponadprzedmiotowego projektu edukacyjnego.
 • Podjęte działania:
 • Ogród dydaktyczny miejscem uroczystości
  patriotycznych i kulturalnych.

 

Ogród warzywny i owocowy- podtrzymanie tradycji uprawy warzyw i owoców dawnych polskich odmian.

 

Uprawiamy zioła , zbieramy owoce i warzywa
z naszego ogro
du

 

     

4 pory roku w naszym ogrodzie

 

   

     

W naszym ogrodzie rośnie
Drzewo Wolności- Dąb