II MODUŁ Kraina Wyobraźni- grupa Sowy

W module II Sowy Mądre Głowy dowiedziały się, czym jest wyobraźnia na podstawie opowiadania pt. „Potęga wyobraźni” M. Poręby. Wysłuchaliśmy piosenki „Wyobraźni moc”, a po rozmowie na jej temat wszystkie swoje spostrzeżenia spisaliśmy w formie mapy myśli. Na jej podstawie również, stworzyliśmy „Drzewo Wyobraźni”, gdzie dzieci namalowały swoje marzenia i umieściły je na gałęziach naszego drzewa. Obejrzeliśmy na tablicy multimedialnej film edukacyjny „Jak gimnastykować swoją wyobraźnię? a na zakończenie zajęć wykonaliśmy w parach masażyk wyobraźni, który dzieci wykonały według własnego pomysłu.

II Moduł II Moduł