II Edycja Konkurs Szkolny Ogród Dydaktyczny

Przedszkole po raz kolejny ubiega się o Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego. Edukacja Ekologiczna jest ważnym elementem przedszkolnej dydaktyki. Przedszkole podejmuje działania , by ogród przedszkolny był ścieżką dydaktyczną dla naszych dzieci. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą dzieci poznają najbliższe środowisko przyrodnicze.Ogród przedszkolny jest miejscem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich sferach rozwojowych dziecka.

Organizator Konkursu Szkolny Ogród Dydaktyczny w II Edycji przedstawił następujące cele

Cele:

  • rozpropagowanie idei przedszkolnego i szkolnego ogrodu dydaktycznego;
  • rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do bio- i georóżnorodności;
  • zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

Nasze Działania:

ZAKĄTEK DLA PTAKÓW
Nasz ogród jest przyjazny ptakom.

       

Zaprosiliśmy do ogrodu ssaki

Przygotowaliśmy domek dla jeża  i budki lęgowe dla nietoperzy.

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Realizacja projektu pt. Ogród przedszkolny przyjaznym siedliskiem dla zwierząt.

 

TABLICE DYDAKTYCZNE
Nasze bezpośrednie obserwacje możemy utrwalać dzięki specjalnym tablicom dydaktycznym

   

Jesteśmy Przedszkolem Ekologicznym,  dlatego posiadamy – Zakątek Selektywnej  Zbiórki Odpadów (organicznych, plastiku,  szkła i papieru)

 

 

 

Założyliśmy Zakątek wierzb– symbol polskiego krajobrazu

     

Nasz zielnik to pachnący zakątek. Wdrażamy dzieci do zdrowego odżywiania

     

 

Założyliśmy Zakątek Traw dla ptaków, owadów.Podziwiamy jego uroki w 4 porach roku.

       

       

 

Ogród jest miejscem róznorodnych Akcji i działań ekologicznych

Nasz ogród posiada ciekawe Zakątki Dydaktyczne

Dzieci poznają przyrodę wieloma zmysłami  poprzez różnorodne działania, zabawy,  eksperymenty i doświadczenia.