Hotel dla owadów

W ramach projektu „Ekokulturalne Przedszkole” Hotel dla owadów.

Zrealizowane przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie.

Hotele dla owadów są wykorzystywane przez ogrodników i hodowców owoców i warzyw w celu poprawy zapylania kwiatów roślin owadopylnych, a także stawiane jako forma czynnej ochrony przyrody.
Wiele hoteli dla owadów służy zakładaniu gniazd, np. pszczół samotnic i os samotnic. Hotele dla owadów mogą być też zakładane w celu umożliwienia hibernacji np. biedronkom i motylom.

(informacja pochodzi ze żródła https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_dla_owad%C3%B3w )