Historia

Nasze Przedszkole powstało w 1946 roku pod nazwą „ Świetlik”

Pierwsza siedziba przedszkola mieściła się na ul. Al. Wojska Polskiego 4. Kierowniczką i organizatorką przedszkola została Pani Halina Krajewska. W roku 1952 przedszkole zmieniło nazwę na Państwowe Przedszkole Nr 1. Do przedszkola uczęszczało 70 dzieci, były dwie grupy. Kierowniczką Przedszkola była Pani Hanowska.

Od października 1956 roku Kierownikiem placówki została Pani Maria Łapińska.

W roku 1966 nastąpiły duże zmiany,  w ówczesnym  budynku wykonano kapitalny remont i centralne ogrzewanie.

Do roku 1970 Kierownikiem Przedszkola była Pani Maria Serafin.

1 czerwca dzieci z naszego przedszkola wystąpiły na scenie Teatru im. Stefana  Jaracza . Pokaz Taneczny odbył się pod hasłem „ Przedszkole Tańczy i Śpiewa”

Od 1 września 1970 roku Kierownikiem  Przedszkola została Pani Stefania Obniska.

1 września 1974 roku Dyrektorem Przedszkola została Pani Hanna Fogel.

21stycznia 1975 roku w Teatrze dzieci z naszego przedszkola przedstawiły program artystyczny z okazji XXX Rocznicy Wyzwolenia Olsztyna. Występowały u boku takich osobistości :  Anna German, Hanna Skarżanka, Edward Sosna i wielu innych.

W  tym samym roku dzieci z naszego przedszkola wystąpiły z tym samych programem artystycznym w Teatrze Polskim w Warszawie.

1 września 1976 roku Dyrektorem Przedszkola została Pani Zofia Markiewicz . Do przedszkola uczęszczało 79 dzieci, były 2 grupy. Dnia 24 kwietnia 1979 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, w tym samym roku 8 czerwca otrzymała Nagrodę Ministra Pierwszego Stopnia za Wzorową Pracę oraz 35 letni staż pracy pedagogicznej. W 1979 roku odeszła na emeryturę.

Od 1 września 1979 roku funkcję Dyrektora Przedszkola objęła pani Halina Grabowska( późniejsze nazwisko Wołosewicz). Pani Dyrektor Halina Grabowska współorganizowała powstanie nowego budynku przedszkola . 24 lipca 1986 roku Kurator Oświaty i Wychowania wydał Orzeczenie w sprawie likwidacji Państwowego Przedszkola Nr 1 w Olsztynie przy ul. Al. Wojska Polskiego 4 z dniem 1 sierpnia 1986 roku. Od 1 września 1986 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Olsztynie powołał Państwowe Przedszkole Nr 1 przy ul. Tczewskiej 11 w nowo wybudowanym, nowoczesnym budynku. Ustalono następującą organizację pracy: Liczba miejsc: 120 dzieci, liczba oddziałów 4. Przedszkole 10 listopada 1986 roku rozpoczęło działalność pedagogiczną,  tego dnia wszystkie dzieci powitały „nowe przedszkole”.

22 grudnia 1986 roku odbyło się oficjalne  otwarcie przedszkola, na które przybyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Olsztyna Marek Różycki oraz przedstawiciele społecznego komitetu budowy przedszkola.

Budynek po przedszkolu na ul. Al. Wojska Polskiego 4 został przekazany  decyzją Urzędu Miasta w Olsztynie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W  sierpniu 2007 roku Pani Dyrektor Halina Wołosewicz z domu Grabowska odeszła na emeryturę. Od 1 września 2007 do końca sierpnia 2012 roku funkcję Dyrektora Przedszkola pełniła Pani Teresa Ratuszniak.

Od 1 września 2012 roku Dyrektorem Przedszkola jest Pani Barbara Zinkiewicz. Od 2012 roku  przeprowadzono liczne remonty i inwestycje budowlane . Powstały 2 nowe sale dydaktyczne, utworzono 50 nowych miejsc dla dzieci w przedszkolu.  W roku 2017/2018 nasze przedszkole  brało udział w projekcie unijnym pt. ” Pomysły na zmysły”.   Zmieniło się też otoczenie przedszkola.  Plac zabaw został wyposażony w bezpieczne i nowoczesne urządzenia, dzięki którym dzieci rozwijają sprawność ruchową.