Geocertyfikat 2014-2016

W roku 2016 Przedszkole zdobyło Geocertyfikat. Od roku 2012 prowadzimy działania edukacyjne i wychowawcze podejmując zagadnienia georóżnorodności otoczenia . Prowadzimy Inicjatywy ukazujące dzieciom geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej.

 

Nasze działania

POZNAJEMY SKARBY ZIEMI

Dzieci poznały Skarby Ziemi, które glęboko pod ziemią się znajdują. Wspólnie stworzyły ekspozycję struktur gleby. Poznały ró.żne rodzaje gleby: glina, piask, ziemia ogrodnicza.Obserwowały skarby ziemi: węgiel kamienny, drzewny, sól kamienna, kamienie szlachetne, otoczaki. Swoje zainteresowania przyrodą nieożywioną rozwijały w czasie zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego . W piaskownicy wyszukiwały belemnitów, bawiły się dinozaurami. Przy stoliku badawczym obserowały przez lupy skały i skamieniałości, określały właściowści skał.Dzieci rozwijały aktywność twórczą tworząc kompozycje z wykorzystaniem mateiału przyrodniczego ( kamyki otoczaki, muszle, drewienka z nad morza).

 

GLINA- WARSZTATY GARNCARSKIE

     

 


DINOZAURY I ICH TAJEMNICE

 


METODA PROJEKTU W EDUKACJI GEOLOGICZNEJ

 


WĘGIEL-  POZNAJEMY SKARBY  ZIEMI


GEOLOGIA – FESTIWAL NAUKI


Z DINOZAUREM OKO W OKO – WYCIECZKA EDUKACYJNA


SKARBY ZIEMI – ZAJĘCIA EDUKACYJNE ZE STUDENTKAMI UWM


ZAJĘCIA  EDUKACYJNE Z PALEONTOLOGIEM P. PAWŁEM WOLNIEWICZ

Z UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO


ZAJĘCIA EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLNYM LAPIDARIUM


OTWARCIE OGRÓDKA PALEONTOLOGICZNEGO