Ekokulturalne Przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie, który zainspiruje nas zarówno do podjęcia konkretnych działań ekologicznych, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków. Wśród naszych działań będą pojawiać się propozycje w obrębie trzech kategorii:

  • Ekoplastyka
  • Ekoprzestrzeń
  • Ekokultura

Celem projektu jest wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń:

  •  poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.