e-Twinning

 Nasze Przedszkole włącza się w międzynarodowe projekty realizowane na platformie eTwinning.

eTwinning to społeczność, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Platforma e-Twinning umożliwia komunikację, współpracę, tworzenie i realizację międzynarodowych projektów, dzielenie się doświadczeniami między partnerami. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

eTwinning jest współfinansowany przez Erasmus+, Europejski program dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu. Do współpracy międzynarodowej w ramach eTwinning należy większość państw europejskich

Współpraca ta służy następującym celom:

  • budowaniu „mostów” kulturowych pomiędzy społecznościami wykazującymi znaczące różnice;
  • zdobywaniu wiedzy kulturowej umożliwiającej współpracę na płaszczyźnie zrozumienia i tolerancji;
  • stworzeniu zestawu wartości ważnych dla młodego Europejczyka;
  • doskonaleniu umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  •  doskonaleniu umiejętności językowych uczniów;
  • doskonaleniu umiejętności pracy grupowej i współpracy z innymi;
  • refleksji nad istotnymi wartościami w różnych epokach, literaturze, sztuce, filmie i muzyce.

 

Więcej ogólnych informacji dotyczących eTwinningu znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm

https://etwinning.pl