Chronimy dzieci

Polityka ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem – dokument 

DZIAŁANIA W ROKU 2019/2020

W lutym realizowaliśmy program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

KODEKS

–   W pierwszym i drugim tygodniu września opracowaliśmy wspólnie nasz Kodeks. Dzieci podały zasady zachowań w przedszkolu, które należy stosować, aby wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. Zasady zostały spisane i podpisane oraz zawieszone w widocznym miejscu. Została też opracowana tablica motywacyjna, której celem jest utrwalenie zasad wynikających z kodeksu.

20 11 2019 ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA cykl zajęć poświęconych prawom dziecka

–   ,,Co słychać w domu?” – rozmowa inspirowana obrazkiem. Dzieci oglądając ilustracje podawały właściwe sposoby  zachowania w sytuacjach gdy byli świadkami przemocy w rodzinie. Poznały swoje prawo do ochrony przed przemocą. Po zajęciach wiedzą kogo w trudnych sytuacjach można poprosić o pomoc.

–   ,,Znam swoje prawa” – oglądanie prezentacjo poświęconej konwencji Praw Dziecka połączona z  nauką na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego ,,O prawach dziecka” – oraz słuchanie i śpiewanie piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych „O prawach dziecka”

–   ,,Moje prawa i obowiązki” – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej ,,Prawa i obowiązki

–   Dzieci wiedzą, że dzieci i dorośli posiadają prawa ale też i obowiązki. Wypowiadają się na temat podziału obowiązków domowych, kto jakie czynności wykonuje, opowiadają o obowiązkach w przedszkolu.

–   ,,Prawa i obowiązki” – zajęcia plastyczne, wykonanie gazetki. Dzieci rysują wybrane prawa i obowiązki opisują czego one dotyczą- współtworzą plakat, odrysowują swoje raczki na znak równości.

–   „Dziecka prawa moja sprawa!” – spotkanie z Panią Moniką, która przybliżyła dzieciom informacje o organizacji UNICEF oraz jakie prawa maja dzieci.

CHRONIMY DZIECI

–   Od 3 do 7.02.2020r. w grupie Misie był realizowany cykl zajęć z projektu profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem zajęć jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy oraz ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja zajęć uwzględnia dostarczenie dzieciom wiedzy na temat rozpoznawania emocji i wyrażania uczuć, nauki asertywnego zachowania oraz unikania zagrożeń (również w sieci) oraz uczyły jak i gdzie można uzyskać pomoc oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Przez cały tydzień dzieci poznawały w przystępny sposób perypetie bohaterów Minki i Humorka.


DZIAŁANIA W ROKU 2018/2019

W styczniu i lutym dzieci realizowaliśmy program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci a realizacja programu uwzględnia dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Przygody bohaterów Minki i Humorka –fikcyjnych postaci w wieku zbliżonym do wieku uczestników pozwalają modelować dziecięce zachowania, aby były jak najskuteczniejsze, a ich przygody pozwalają dzieciom w przystępny sposób zrozumieć problematykę. Zajęcia prowadzone były w formie zabawowej przy wykorzystaniu dyskusji, odgrywania ról, rysunku.