Certyfikat Chronimy Dzieci

 

Przedszkole posiada Certyfikat Chronimy Dzieci . Przedszkole spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość realizacji programu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza m.in. że :

  • Przedszkole posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  • Przedszkole chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • Przedszkole dba o bezpieczny dostęp dziecka do internetu
  • Przedszkole posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko- pracownik personelu
  • Pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestepstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • Pracowncy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • Placówka prowadzi edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.