PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA- MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

Nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie „Piękna nasza Polska cała”. który jest odpowiedzią na święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Temat bardzo ważny, oraz poważny- jednak powinien być także zrozumiały naszym przedszkolakom.

 

Program jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

W związku z realizacją projektu, czeka na dzieci wiele niespodzianek oraz konkursów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

 

Główne założenia i cele :

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.
Prosimy śledzić naszą stronę oraz facebooka