DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021- WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – PRZEDSZKOLA 

WSKAZÓWKI DLA RODZICA I DZIECKA

 

      

Prosimy o zapoznanie się z  wytycznymi MEN, MZ oraz GIS

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja 

Najważniejsze informacje regulujące pracę przedszkola od 1 września 2021 r. 

przy zachowaniu rygoru sanitarnego 

 1. Przedszkole jest czynne w godznach  w godz. 630–17.00
 2. Dzieci są przyprowadzane do godz. 8.00 ze względu na dezynfekcję części wspólnych i organizację posiłków ( od godz. 8.00)
 3. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (przedsionek przed szatnią, szatnia, korytarzyk przed schodami na korytarze przed salami pobytu dzieci)) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi jeśli są rodzeństwem uczęszczającym do PM 1 w Olsztynie
 4. Rodzic po przygotowaniu dziecka w szatni, przekazuje je osobie upoważnionej , stając w wyznaczonym miejscu przed schodami na korytarz prowadzący do sal –nie przekraczając wyznaczonej linii, NIE WCHODZI DO SALI. Dziecko odprowadzane jest przez osobę upoważnioną do sali zbiorczej lub do swojej sali.
 5. Ogranicza rozmowy w korytarzach i szatni do niezbędnego minimum.
 6. Podobne zasady jak przy przyprowadzaniu dziecka obowiązują także w czasie jego odbierania.
 7. Osoby z zewnątrz (interesanci) mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa (w holu), poza godzinami przyjmowania i odbierania dzieci, nie przemieszczają się po budynku przedszkola.
 8. Każda osoba wchodząca do budynku, w tym osoby przyprowadzające bądź odbierające dziecko są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica, szalik itp.) oraz do dezynfekcji dłoni.
 9. Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie przedszkola mają obowiązkowo zachować dystans społeczny wynoszący 2 m w odniesieniu do pracowników i innych rodziców / opiekunów z dziećmi.
 10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 11. Dzieci są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 12. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji –nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 13. W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jeśli dziecko przejawia objawy choroby będzie odizolowane od grupy, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 14. Kontakt z nauczycielem jest możliwy podczas konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu). 

GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP

NAZWA GRUPY

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MOTYLKI

7.00 – 15.30

7.00 -15.30 7.00- 15.30 7.00 – 15.30 7.00- 15.30

KRASNOLUDKI

6.30 – 16.30

6.30– 16.30 6.30–16.30 6.30 – 16.30 6.30– 16.00

MISIE

7.00-16.30

6.30-16.30

7.00-16.30 7.00-16.30 6.30-16.30

ZAJĄCZKI

7.00-17.00

7.00-17.00 6.30-17.00 6.30-17.00

7.00-17.00

ŻABKI

7.00-16.30

7.00-16.30 7.00-16.00 7.00-16.00

7.00-17.00

SOWY

7.00-16.00 7.00-16.00 7.00-16.00 7.00-16.00

7.00-16.00

                                        

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w opracowanych procedurach. Procedury znajdują się w zakładce dokumenty.

Zobowiązuje się  Rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się i przestrzegania ich zapisów.

PROSZĘ O PRZYNIESIENIE W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PREDSZKOLU WYDRUKOWANYCH, WYPEŁNIENIONYCH I  PODPISANYCH PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW – pobierz tutaj
2. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA – pobierz tutaj

( W ZAMKNIETYCH I PODPISANYCH KOPERTACH – IMIĘ , NAZWISKO  DZIECKA I GRUPA)

Barbara Zinkiewicz – dyrektor PM 1