Bliżej Pieska

BLIŻEJ PIESKA AKCJA 4-25 X 2019r.

Akcję rozpoczęliśmy od 4 listopada Światowego Dnia Zwierząt do Dnia Kundelka, który przypada na 25 października. Podczas tego okresu prowadzono szereg zajęć edukacyjnych we wszystkich grupach wiekowych.

Akcję rozpoczęliśmy od zbiórki żywności i akcesoriów dla zwierząt ze Schroniska w Olsztynie. Przez ten okres we wszystkich grupach przedszkolnych były prowadzone zajęcia edukacyjne, których celem było kształtowanie u dzieci  postaw poszanowana istot żywych. Rozwijały empatyczne podejście do bezdomnych zwierząt na podstawie opowiadania „Jak zostałem kundelkiem” autorstwa M. Majewskiej. Dowiedziały się z zajęć i filmów edukacyjnych jak pomagać zwierzętom. Dzieci poznały również zasady zachowania ostrożności podczas kontaktu z nieznanymi zwierzętami oraz wynikające zagrożenia dla człowieka. Ponadto dowiedziały się w jaki sposób dbać o swoich pupilów. Miały okazje spotkać się z pupilami naszych Pań. Dzieci poznały zawody związane z hodowlą i opieką medyczną zwierząt. Wszystkie grupy chętnie włączyły się w akcję „Bliżej pieska” – dzieci obdarowały podopiecznych olsztyńskiego schroniska karmą, kocykami, smyczami i innymi potrzebnymi rzeczami, okazując przy tym wielkie serca. Przekazaliśmy dary pracownikowi schroniska za co otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom.