Badam, doświadczam, poznaje – młodym odkrywcą się staje – zajęcia przyrodniczo techniczne (eksperymenty)