Badam, doświadczam, poznaję – młodym odkrywcą się staję – zajęcia przyrodniczo techniczne (eksperymenty)