Spotkanie z policjantem

Dnia 27.09.2022 r. odbyło się spotkanie z panem policjantem – Krzysztofem. Dzieci odpowiadały na pytania o zasady ruchu drogowego, porządkowały zdobytą wiedzę na temat znaków drogowych, kolorów sygnalizacji, właściwego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Niezwykłą atrakcją było zwiedzanie policyjnego radiowozu w przedszkolnym ogrodzie. Pan policjant służył nam swoją wiedzą i serdecznością, z zaangażowaniem odpowiadał na liczne pytania dzieci.

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem
Spotkanie z policjantem
W policyjnym radiowozie
W policyjnym radiowozie
W policyjnym radiowozie
W policyjnym radiowozie
Spotkanie z policjantem
W policyjnym radiowozie
Spotkanie z policjantem